Informacja o nowej umowie na dostawę sukcesywną pipet automatycznych i elektronicznych wraz z końcówkami-BRAND

Dział Zamówień Publicznych niniejszym, informuję, iż została zawarta nowa umowa na dostawę sukcesywna pipet automatycznych i elektronicznych wraz z końcówkami-BRAND do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, którą będzie realizowała firma Merck Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa.

Wszystkie informacje dotyczące ww. umowy znajdują się z zakładce: UMOWY SUKCESYWNE/DOSTAWY/DOSTAWA APARATURY LABORATORYJNEJ, BADAWCZEJ I MEDYCZNEJ