Informacja o nowej umowie na dostawę sukcesywną odczynników chemicznych z Wykonawcą Life Technologies Polska Sp. z o.o.

Dział Zamówień Publicznych niniejszym informuje, iż została zawarta nowa umowa na dostawę sukcesywną odczynników chemicznych do dydaktyki lub badań naukowych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, którą będzie realizowała firma: Life Technologies Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa.

Wszystkie informacje dotyczące ww. umowy znajdują się w zakładce: UMOWY SUKCESYWNE/DOSTAWY/DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH.