INFORMACJA O NOWEJ UMOWIE.

Dostawy sukcesywne odczynników chemicznych do badań naukowych oraz zajęć dydaktycznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie będzie realizowaa firma "ABChem" Agnieszka Busler

z siedzibą przy ul. Janowicza 19, 10-686 Olsztyn.

1. Umowa obowiązuje od dnia 02.11.2015 r.  do dnia 02.11.2016 r. lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na jej sfinansowanie.

2. Sposób realizowania dostaw sukcesywnych:

    2.1. sukcesywne dostawy przedmiotu umowy realizowane będą w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia;

    2.2. zamawiająca jednostka organizacyjna składa zapotrzebowanie za pośrednictwem:

           2.2.1  faxu na  numer: 89 533 44 26;

           2.2.2. e-mail na adres: abchem@abchem.com.pl

UWAGA:

1. Przy realizacji zakupów nie ma obowiązku składania wniosków o wszczęcie postępowania przetargowego. Zamówienie są realizowane bezpośrednio przez osoby zainteresowane faxem, e-mailem lub telefonicznie.

          2. Przy składaniu zamówienia, niezbędnym jest podanie numeru umowy tj. UMOWA NR 736/2015/PN/DZP , celem właściwego naliczenia ceny za zamawiany produkt.