INFORMACJA

Szanowni Państwo,

 

Niniejszym informujemy, iż z dniem 06.10.2016 r. Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie odstępuje od umowy w sprawie zamówienia publicznego na dostawę sukcesywną materiałów budowlanych dla Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie zawartej z firmą METALZBYT-HURT Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Bardowskiego 2, 43-300 Bielsko-Biała.

 

Do czasu podpisania kolejnej umowy, zakupu materiałów budowlanych należy dokonywać zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku do Zarządzenia nr 5/2015 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 30 stycznia 2015 roku pt. „Regulamin udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie”, który jest dostępny na stronie Działu Zamówień Publicznych w zakładce „zarządzenia, wnioski i druki”.

 

 

Dział Zamówień Publicznych