INFORMACJA

Dział Zamówień Publicznych zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o zgłaszanie zapotrzebowania na prenumeratę czasopism na rok 2017.

 Pismo powinno zawierać:

- nazwę jednostki organizacyjnej;

- nazwę czasopisma;

- miejsce dostawy

 Czasopisma mogą być zamawiane w ilości 1 egzemplarz dla danej jednostki organizacyjnej.

 Zestawienia oraz uwagi prosimy nadesłać do 14 października 2016 roku, na adres:

dorota.najmowicz@uwm.edu.pl

 Dział Zamówień Publicznych

Oczapowskiego 2, pok. 311