Informacja

Dział Zamówień Publicznych niniejszym informuje, iż dnia 18.12.2019 r. zawarta została nowa umowa na dostawy sukcesywne szkła laboratoryjnego oraz plastykowych materiałów laboratoryjnych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego   w Olsztynie, którą będzie realizowała firma: 
EQUIMED HOŁDA, LENK, TREMBECKI Sp. j. z siedzibą przy ul. Prądnickiej 46, 31-202 Kraków

Wszystkie informacje dotyczące ww. umowy znajdują się w zakładce:  UMOWY SUKCESYWNE/DOSTAWY/ DOSTAWA SUKCESYWNA SZKŁA LABORATORYJNEGO ORAZ PLASTIKOWYCH MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH