Informacja

Dział Zamówień Publicznych niniejszym informuje, iż w dniu 05.06.2019 r. zawarta została nowa umowa na dostawę sukcesywną napojów gazowanych i niegazowanych do poszczególnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, którą będzie realizowała firma:

ANRA Rafał Rogalski z siedzibą przy ul. Olsztyńskiej 65/10, 11-001 Dywity

Wszystkie informacje dotyczące ww. umowy znajdują się w zakładce: 
UMOWY SUKCESYWNE/DOSTAWY/DOSTAWA WODY I NAPOJÓW/ DOSTAWA SUKCESYWNA NAPOJÓW GAZOWANYCH I NIEGAZOWANYCH