INFORMACJA

Dział Zamówień Publicznych niniejszym informuje, iż w dniu 22.03.2019 r. zawarta została nowa umowa na dostawę sukcesywną specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, którą będzie realizowała firma:

EURx Sp. z o.o. ul. Przyrodników 3, 80-297 Gdańsk

Wszystkie informacje dotyczące ww. umowy znajdują się w zakładce: 
UMOWY SUKCESYWNE/DOSTAWY/DOSTAWA SUKCESYWNA ODCZYNNIKÓW