INFORMACJA

Dział Zamówień Publicznych niniejszym informuje, iż w dniu 21.12.2018 r. zawarta została nowa umowa na dostawę sukcesywną specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, którą będzie realizowała firma:

BIOKOM Baka, Olszewski Spółka Jawna, z siedzibą przy Wspólna 3, 05-090 Janki

Wszystkie informacje dotyczące ww. umowy znajdują się w zakładce: 
UMOWY SUKCESYWNE/DOSTAWY/DOSTAWA SUKCESYWNA ODCZYNNIKÓW