Informacja

Dział Zamówień Publicznych niniejszym informuje, iż w dniu 11.12.2018 r. zawarta została nowa umowa na Sukcesywną sprzedaż wraz z dostawą artykułów biurowych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, którą będzie realizowała firma:

P.H. PAXER Sp. J., J.G. Prusinowscy, ul. Towarowa 11, 10-416 Olsztyn