Informacja

Dział Zamówień Publicznych niniejszym informuje, iż w dniu 30.05.2018 r. zawarta została nowa umowa na Sukcesywną sprzedaż wraz z dostawą napojów gazowanych i niegazowanych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, którą będzie realizowała firma:

HURTOWNIA ART. SPOŻ.-PRZEM. „WIPSÓR” Jerzy Roszkowski

Wszystkie informacje dotyczące ww. umowy znajdują się w zakładce: 
UMOWY SUKCESYWNE/DOSTWY/DOSTAWY WODY I NAPOJÓW DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UWM