INFORMACJA

Dział Zamówień Publicznych niniejszym informuje, iż w dniu 23.05.2018 r. zawarta została nowa umowa na Sukcesywne świadczenie usług transportowych dla pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, którą będzie realizowała firma:

Przewozy Autokarowe "LIPNICKI" Edward Lipnicki, Marcin Lipniocki Sp. J.

Wszystkie informacje dotyczące ww. umowy znajdują się w zakładce: 
UMOWY SUKCESYWNE/USŁUGI/USŁUGI TRANSPORTOWE