Informacja

Dział Zamówień Publicznych niniejszym informuje, iż w dniu 18.01.2018 r. zawarta została nowa umowa na dostawę sukcesywną specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, którą będzie realizowała firma:

ABChem Agnieszka Busler z siedzibą przy ul. Janowicza 19, 10-686 Olsztyn

Wszystkie informacje dotyczące ww. umowy znajdują się w zakładce: 
UMOWY SUKCESYWNE/DOSTAWY/DOSTAWA SUKCESYWNA ODCZYNNIKÓW