Informacja

Uprzejmie informuję, iż Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, odstąpił od umowy nr 338/2017/PN/DZP z dnia 12.07.2017 r. z firmą MERANCO Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Laboratoryjna Sp. z o.o.
z siedzibą przy ul. Myśliborskiej 89, 60-432 Poznań, dotyczącą sprzedaży wraz z dostawą sukcesywną pipet automatycznych i elektronicznych wraz z końcówkami.

Do czasu podpisania nowej umowy zamawiając pipety automatyczne i elektroniczne wraz końcówkami (Eppendorf), należy złożyć wniosek o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z Zarządzeniem nr 5 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, dotyczącego Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.