Informacja

Dział Zamówień Publicznych niniejszym informuje, iż 01.09.2017 r. zawarta została umowa na świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla Uniwersytetu Wamińsko-Mazurskiego w Olsztynie, którą będzie realizwać firma:

Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa