Informacja

Dział Zamówień Publicznych niniejszym informuje, iż 25.08.2017 r. zawarta została nowa umowa na dostawę sukcesywną specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, którą będzie realizowała firma: 
Life Technologies Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

Wszystkie informacje dotyczące ww. umowy znajdują się w zakładce: 
UMOWY SUKCESYWNE/DOSTAWY/DOSTAWA SUKCESYWNA ODCZYNNIKÓW