Informacja

Dział Zamówień Publicznych niniejszym informuje, iż w dniu 26.07.2017 r. zawarta została nowa umowa na dostawę sukcesywną chemii gospodarczej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, którą będzie realizowała firma: 
Hurtownia Artykułów Spożywczo-Przemysłowych "WIPSÓR" Jerzy Roszkowski , Wipsowo 81B, 11-010 Barczewo

 

Wszystkie informacje dotyczące ww. umowy znajdują się w zakładce: UMOWY SUKCESYWNE/DOSTAWY/DOSTAWA CHEMII GOSPODARCZEJ