Informacja

Dział Zamówień Publicznych niniejszym informuje, iż 10.07.2017 r. zawarta została nowa umowa na dostawę sukcesywną testów kuwetowych oraz specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie-HACH LANGE, którą będzie realizowała firma: 
HACH LANGE Sp. z o.o.., ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław

Wszystkie informacje dotyczące ww. umowy znajdują się w zakładce: 
UMOWY SUKCESYWNE/DOSTAWY/DOSTAWA SUKCESYWNA ODCZYNNIKÓW