Informacja

Dział Zamówień Publicznych niniejszym informuje, iż 12.07.2017 r. zawarta została nowa umowa na dostawę sukcesywną pipet automatycznych i elektronicznych wraz z końcówkami   do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie-EPPENDORF, którą będzie realizowała firma: 
MERANCO Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Laboratoryjna Sp. z o.o.., ul. Myśliborska 89, 60-432 Poznań

Wszystkie informacje dotyczące ww. umowy znajdują się w zakładce: 
UMOWY SUKCESYWNE/DOSTAWY/DOSTAWA SUKCESYWNA APARATURY LABORATORYJNEJ, BADAWCZEJ I MEDYCZNEJ