Informacja

Dział Zamówień Publicznych niniejszym informuje, iż 05.07.2017 r. zawarta została nowa umowa na dostawę sukcesywną materiałów eksploatacyjnych (tuszy i tonerów)  do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, którą będzie realizowała firma: 
KOMAX 9 Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 2, 10-418 Olsztyn

Wszystkie informacje dotyczące ww. umowy znajdują się w zakładce: 
UMOWY SUKCESYWNE/DOSTAWY/DOSTAWA SUKCESYWNA TUSZY I TONERÓW