Informacja

Dział Zamówień Publicznych niniejszym informuje, iż 15.05.2017 r. zawarta została nowa umowa na dostawę sukcesywną soków oraz napojów dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, którą będzie realizowała firma: ABER Sp. z o.o., ul. Sprzętowa 3, 10-467 Olsztyn

Wszystkie informacje dotyczące ww. umowy znajdują się w zakładce: UMOWY SUKCESYWNE/DOSTAWY/DOSTAWA SUKCESYWNA SOKÓW ORAZ NAPOJÓW