Informacja

Dział Zamówień Publicznych niniejszym informuje, iż została zawarta nowa umowa na usługę rezerwacji połączeń lotniczych oraz sprzedaży biletów lotniczych na trasach zagranicznych i krajowych dla pracowników, doktorantów i studentówdo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, którą będzie realizowała firma: Bankowe Biuro Podróży "TravelBank" Sp. z o.o., ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa.

Wszystkie informacje dotyczące ww. umowy znajdują się w zakładce: UMOWY SUKCESYWNE/USŁUGI/USŁUGI REZERWACJI I DOSTAWY BILETÓW LOTNICZYCH