Informacja

Uprzejmie informujemy, iż z dn. 10.05.2017 r. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie odstępuje od umowy nr 603/2017/PN/DZP z firmą AGAPIT Sp. z o.o.

Do czasu podpisania nowej umowy zamawiając artykuły chemii gospodarczej, należy złożyć wniosek o wszczęcie procedury przetargowej,

zgodnie z Zarządzeniem nr 5 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, dotyczącego Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.