Informacja

W dniu 29.12.2016 r. została zawarta umowa z firmą RUCH S.A. z siedzibą przy ul. Chłodnej 52, 00-872 Warszawa na sukcesywną dostawę czasopism w prenumeracie na 2017 r., do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

W sprawach związanych z prenumeratą czasopism na rok 2017 r. należy kontaktować się z przedstawicielami Wykonawcy:

Pani Edyta Maciejewska

tel. 22 693 77 26

 

Zgodnie z zawartą umową, w przypadku niezgodności dostawy z zamówieniem lub niedostarczenia czasopisma w terminie, Zamawiający zobowiązuje się do złożenia reklamacji pisemnie na adres e-mailowy:edyta.maciejewska@ruch.com.pl,
a Sprzedawca do wykonania dostawy zgodnie z zamówieniem:

a)       prasy codziennej – w ciągu 4 godzin od właściwego zgłoszenia,

b)      pozostałych czasopism – w ciągu 24godzin od właściwego zgłoszenia