Informacja

Dział Zamówień Publicznych niniejszym informuje, iż została zawarta nowa umowa na kompleksową obsługę tłumaczeniową Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, którą będzie realizowało :

Konsorcjum  “Kortowski Zespół Tłumaczy Naukowo – Technicznych” w składzie:

 1. OSCAR – Szkoła Języków Obcych i Biuro Tłumaczeń Joanna Jensen z siedzibą
  przy ul. Reja 2/4 lok. 1, 10-565 Olsztyn,
 2. Biuro Tłumaczeń Aleksandra Poprawska z siedzibą przy ul. Polnej 5/9, 10-059 Olsztyn,
 3. Firma Usługowa „MOLGA” Joanna Molga z siedzibą przy ul. Sielskiej 33, 10-801 Olsztyn,
 4. Jolanta Idźkowska – Tłumaczenia i Nauka Języka Angielskiego z siedzibą
  przy ul. Iwaszkiewicza 40/15, 10-089 Olsztyn,
 5. LAURA Szkoła Języków Obcych i Biuro Tłumaczeń Marek Jensen z siedzibą
  przy ul. Dobrej 6, 11-034 Stawiguda.

Wszystkie informacje dotyczące ww. umowy znajdują się w zakładce: 
UMOWY SUKCESYWNE/USŁUGI TŁUMACZEŃ TEKSTU/KOMPLEKSOWA USŁUGA TŁUMACZENIOWA.