INFORMACJA

Szanowni Państwo,

Dział Zamówień Publicznych informuje, iż składając zamówienie na zakup odczynników chemicznych objętych umowami na dostawy sukcesywne konieczne jest powołanie się w treści zamówienia na numer umowy przetargowej zawartej z danym wykonawcą, numer pozycji odczynnika w cenniku, jak również wskazanie ilości zamawianych sztuk odczynnika. Po złożonym w ten sposób zamówieniu wykonawca winien dostarczyć odczynnik chemiczny o numerze katalogowym     i gramaturze / pojemności wskazanej w opisie pozycji w cenniku.

Ponadto Dział Zamówień Publicznych przypomina, iż zakup odczynnika o innym numerze katalogowym, gramaturze, czy pojemności niż określone w cenniku stanowi zakup spoza umowy przetargowej i co za tym idzie winien być poprzedzony złożeniem wniosku o udzielenie zamówienia publicznego.                

                                                                  

Z poważaniem,

KANCLERZ

dr inż. Aleksander Socha