INFORMACJA

Dział Zamówień Publicznych zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o zgłaszanie zapotrzebowania na prenumeratę czasopism na rok 2016.

 

Pismo powinno zawierać:

- nazwę jednostki organizacyjnej;

- nazwę czasopisma;

- miejsce dostawy

 

 

Czasopisma mogą być zamawiane w ilości 1 egzemplarz dla danej jednostki organizacyjnej.

 

Zestawienia oraz uwagi prosimy nadesłać do 6 października 2015 roku, na adres:

 

Dorota Najmowicz

dorota.najmowicz@uwm.edu.pl

 

Dział Zamówień Publicznych

Oczapowskiego 2, pok. 311