INFORMACJA

Szanowni Państwo,

 

Niniejszym informujemy, iż z dniem 15.09.2015 r. Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie odstępuje od umowy w sprawie zamówienia publicznego na kompleksową obsługę tłumaczeniową Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie zawartej z firmą Lingua Lab s.c., Weronika Szyszkiewicz, Małgorzata Dembińska z siedzibą przy ul. Piastowskiej 8a lok. 33, 30-211 Kraków.

 

Do czasu podpisania kolejnej umowy, zakup usług tłumaczeniowych należy dokonywać zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku do Zarządzenia nr 5/2015 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 30 stycznia 2015 roku pt. „Regulamin udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie”, który jest dostępny na stronie Działu Zamówień Publicznych w zakładce „zarządzenia, wnioski i druki”.

 

 

Dział Zamówień Publicznych