Dostawy sukcesywne testów kuwetowych oraz specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych.

Szanowni Państwo,

            Dział Zamówień Publicznych uprzejmie informuje, iż do realizacji sukcesywnych dostaw testów kuwetowych oraz specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu  Warmińsko-Mazurskiego w Olsztyniedo jednostek organizacyjnych UWM w Olsztynie została wybrana firma HACH-LANGE Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław.

            Umowa obowiązuje od 31.03.2014 r. do 31.03.2015 r.  lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację umowy. Szczegółowy wykaz odczynników chemicznych znajduje się na stronie Zamówień Publicznych:

http://www.uwm.edu.pl/dzp/umowy-sukcesywne/dostawy

 Realizacja dostaw powinna przebiegać w następujący sposób:

  1. Sprzedawca dostarcza przedmiot umowy na miejsce wskazane przez zamawiającą jednostkę organizacyjną w dni robocze i w godzinach ustalonych przy składaniu zamówienia.
  2. Sposób realizowania dostaw sukcesywnych:

      2.1. sukcesywne dostawy przedmiotu umowy realizowane będą w ciągu maksymalnie 21 dni od momentu złożenia zamówienia;

      2.2. zamawiająca jednostka organizacyjna składa zapotrzebowanie za pośrednictwem:

             2.2.1  faxu na  numer: 71 717 77 78  lub;

             2.2.2. e-mail na adres: info@hach-lange.pl  lub;

             2.2.3. zakładając konto na stronie: https://www.hach-lange.pl

 3. Do każdej dostawy Sprzedawca wystawi osobną fakturę VAT;

 4. Każda dostawa będzie dostarczona transportem Sprzedawcy i rozładowana na jego koszt  i ryzyko.