Dostawy sukcesywne odczynników chemicznych do dydaktyki lub badań naukowych

Dział Zamówień Publicznych uprzejmie informuje, iż została podpisana umowa na dostawy sukcesywne odczynników chemicznych do dydaktyki lub badań naukowych do jednostek organizacyjnych UWM w Olsztynie została wybrana firma ABChem Agnieszka Busler z siedzibą przy ul. Janowicza 19, 10-686 Olsztyn.

Umowa obowiązuje od 09.09.2013 r. do 09.09.2014 r. lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację umowy.

Realizacja dostaw powinna przebiegać w następujący sposób:

 1. Sprzedawca dostarcza przedmiot umowy na miejsce wskazane przez zamawiające jednostki organizacyjne w dni robocze i w godzinach ustalonych przy składaniu zamówienia.
 2. Sposób realizowania dostaw sukcesywnych:
  a) sukcesywne dostawy przedmiotu umowy realizowane będą ciągu maksymalnie 72 godzin od momentu złożenia zamówienia;
  b) poszczególne jednostki organizacyjne składają zapotrzebowanie za pośrednictwem:
  - faxu na numer: 89 533 44 26 lub;
  - e-mail na adres: abchem@abchem.com.pl
 3. Do każdej dostawy Sprzedawca wystawi osobną fakturę VAT
 4. Każda dostawa będzie dostarczona transportem Sprzedawcy i rozładowana na jego koszt i ryzyko.