Dostawa sulcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych - Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.

Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do badań naukowych i zajęć dydaktycznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu  Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.
ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B, 01-531 Warszawa

Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.
ul. Wybrzeże Gdyńskie 6b
01-531 Warszawa
Tel.  +48 22 481 55 55
Fax  +48 22 481 55 99
e-mail: polska.diagnostics@roche.com

1. Umowa obowiązuje od dnia 19.08.2015 r.  do dnia 18.08.2016 r. lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na jej sfinansowanie.

2. Sposób realizowania dostaw sukcesywnych:

2.1. sukcesywne dostawy przedmiotu umowy realizowane będą ciągu maksymalnie 15 dni roboczych  od momentu złożenia zamówienia;

2.2. poszczególne jednostki organizacyjne składają zapotrzebowanie za pośrednictwem:

       2.2.1  faxu na  numer:  22 481 55 96 lub;

       2.2.2. e-mail na adres: obslugaklienta@roche.com lub;

       2.2.3. zakładając konto na stronie: www.roche.pl

UWAGA:

1. Przy realizacji zakupów nie ma obowiązku składania wniosków o wszczęcie postępowania przetargowego. Zamówienie są realizowane bezpośrednio przez osoby zainteresowane faxem, e-mailem lub telefonicznie.

          2. Przy składaniu zamówienia, niezbędnym jest podanie numeru umowy tj. UMOWA NR 554/2015/PN/DZP , celem właściwego naliczenia ceny za zamawiany produkt.