Dostawa sukcesywna odczynników od firmy SIGMA ALDRICH Sp. z o.o.

1. Umowa obowiązuje od dnia 26.06.2015 r.  do dnia 26.06.2016 r. lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na jej sfinansowanie.

2. Sposób realizowania dostaw sukcesywnych:

    2.1. sukcesywne dostawy przedmiotu umowy realizowane będą w ciągu maksymalnie 10 dni od momentu złożenia zamówienia;

    2.2. zamawiająca jednostka organizacyjna składa zapotrzebowanie za pośrednictwem:

           2.2.1  faxu na  numer: 61 639 38 37 lub;

           2.2.2. e-mail na adres:  zamowienia@sial.com lub;

           2.2.3. zakładając konto na stronie: www.sigmaaldrich.pl

UWAGA:

1. Przy realizacji zakupów nie ma obowiązku składania wniosków o wszczęcie postępowania przetargowego. Zamówienie są realizowane bezpośrednio przez osoby zainteresowane faxem, e-mailem lub telefonicznie.

          2. Przy składaniu zamówienia, niezbędnym jest podanie numeru umowy tj. UMOWA NR 440/2015/PN/DZP , celem właściwego naliczenia ceny za zamawiany produkt.