Dostawa sukcesywna odczynników firmy LIFE TECHNOLOGIES Sp. z o.o.

1. Umowa obowiązuje od dnia 10.07.2015 r.  do dnia 09.07.2016 r. lub do wycezrpania kwoty przeznaczonej na jej sfinansowanie.

2. Sposób realizowania dostaw sukcesywnych:

    2.1. sukcesywne dostawy przedmiotu umowy realizowane będą w ciągu maksymalnie 20 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia;

    2.2. zamawiająca jednostka organizacyjna składa zapotrzebowanie za pośrednictwem:

           2.2.1  faxu na  numer: 22 485 39 83 lub;

           2.2.2. e-mail na adres:  plorders@thermofisher.com lub;

           2.2.3. zakładając konto na stronie: www.lifetech.com

UWAGA:

1. Przy realizacji zakupów nie ma obowiązku składania wniosków o wszczęcie postępowania przetargowego. Zamówienie są realizowane bezpośrednio przez osoby zainteresowane faxem, e-mailem lub telefonicznie.

          2. Przy składaniu zamówienia, niezbędnym jest podanie numeru umowy tj. UMOWA NR 473/2015/PN/DZP , celem właściwego naliczenia ceny za zamawiany produkt.