Dostawa sukcesywna napojów gazowanych i niegazowanych - ABER Sp. z o.o. , Oddział Olsztyn

  1. Sposób realizowania dostaw sukcesywnych ustala się w sposób następujący:

a)    dostawy realizowane będą w ciągu 24 godzin  (w dni robocze) od momentu zgłoszenia zamówienia wg zapotrzebowania zgłoszonego telefonicznie przez przedstawiciela Zamawiającego, na numer tel. 89 538 71 26.

b)    do każdej dostawy Sprzedawca wystawi osobną fakturę;

c)     każda dostawa będzie dostarczona transportem Sprzedawcy i rozładowana na jego koszt i ryzyko. Sprzedawca zobowiązuje się do bezpłatnego dowozu środków pod wskazany przez Zamawiającego adres, z wniesieniem towaru na wskazane miejsce, na jego koszt i ry­zyko.

  2. Termin przydatności/ważności napojów będących przedmiotem zamówienia dla każdej z dostaw nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy.

UWAGA:

1. Przy realizacji zakupów nie ma obowiązku składania wniosków o wszczęcie postępowania przetargowego. Zamówienie są realizowane bezpośrednio przez osoby zainteresowane po złożeniu zamówienia.

2. Przy składaniu zamówienia, niezbędnym jest podanie numeru umowy tj. UMOWA NR 442/2016/PN/DZP , celem właściwego naliczenia ceny za zamawiany produkt.

3. Umowa ważna od dnia 15.06.2016 r. do dnia 14.06.2017 r.