Dostawa sukcesywna materiałów eksploatacyjnych (tuszy i tonerów) do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - KOMAX9, Olsztyn

1. Umowa obowiazuje od dnia 21.07.2015 r. do dnia 20.07.2016 r.

2. Dostawy będą wykonywane  sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego, na wskazany adres (na terenie Olsztyna), na koszt i ryzyko Sprzedawcy, wraz z wniesieniem do pomieszczeń, zgodnie z informacją dotyczącą zamówienia i  ustala się następujący sposób ich realizowania:

2.1. dostawy materiałów eksploatacyjnych będą wykonywane w terminie maksymalnie 1 dnia roboczego licząc od daty otrzymania przez Sprzedawcę informacji dotyczącej zamówienia. Za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku; z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 7:00  do 15:00;

2.2. miejsce dostawy, ilości i asortyment zamówionych materiałów eksploatacyjnych - zostaną podane w informacji dotyczącej zamówienia;

3.  Zapotrzebowanie nalezy zgłaszać telefonicznie na numer 89 539 12 10 lub faksem na numer 89 534 43 33

UWAGA:

1. Przy realizacji zakupów nie ma obowiązku składania wniosków o wszczęcie postępowania przetargowego. Zamówienie są realizowane bezpośrednio przez osoby zainteresowane faxem lub telefonicznie.

          2. Przy składaniu zamówienia, niezbędnym jest podanie numeru umowy tj. UMOWA NR 445/2015/PN/DZP , celem właściwego naliczenia ceny za zamawiany produkt.