Dostawa sukcesywna materiałów budowlanych - PPH „TEX-2”

  1. Umowa obowiązuje od dnia 01.07.2015 r.  do dnia 30.06.2016 r. lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na jej sfinansowanie.
  2. Sposób realizowania dostaw sukcesywnych ustala się w sposób następujący:

a)      dostawy realizowane będą w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia zamówienia
         wg zapotrzebowania zgłoszonego telefonicznie lub mailem przez przedstawiciela Zamawiającego, na numer tel. 55 279 50 61; e-mail: tex2@kwidzyn.com.pl

b)     do każdej dostawy Sprzedawca wystawi osobną fakturę;

c)      każda dostawa będzie dostarczona transportem Sprzedawcy i rozładowana na jego koszt i ryzyko,

   2. Dostarczone materiały budowlane będą fabrycznie nowe.

UWAGA:

1. Przy realizacji zakupów nie ma obowiązku składania wniosków o wszczęcie postępowania przetargowego. Zamówienie są realizowane bezpośrednio przez osoby zainteresowane.

          2. Przy składaniu zamówienia, niezbędnym jest podanie numeru umowy tj. UMOWA NR 433/2015/PN/DZP , celem właściwego naliczenia ceny za zamawiany produkt.

3. Osobą odpowiedzialna za nadzór nad realizacją umowy i służąca fachową porada jest Pan  mgr Jarosław Szempliński, tel. 782 999 009.