Dostawa sukcesywna artykułów chemii gospodarczej - FARMPOL SP. z o.o.

Dostawy chemii gospodarczej do poszczególnych jednostek UWM w Olsztynie reali­zowane będą przez firmę FARMPOL Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Nowatorów 8, 80-298 Gdańsk, 3 razy w tygodniu, tj.: poniedziałek, środa, piątek wg zapotrzebowania zgłoszonego przez zamawiającą jednostkę oprganizacyjną:

1. telefonicznie na numer: 58 660 45 46;

2. za pośrednictwem fax na numer 58 660 45 27. 

UWAGA:

1. Przy realizacji zakupów nie ma obowiązku składania wniosków o wszczęcie postępowania przetargowego. Zamówienie są realizowane bezpośrednio przez osoby zainteresowane faxem lub telefonicznie.

2. Przy składaniu zamówienia, niezbędnym jest podanie numeru umowy tj. UMOWA NR 394/2015/PN/DZP , celem właściwego naliczenia ceny za zamawiany produkt.

3. Umowa ważna od dnia 15.06.2015 r. do dnia 15.06.2016 r.