Dostawa odczynników chemicznych - BLIRT S.A.

1. Umowa obowiązuje od dnia 30.07.2015 r.  do dnia 29.07.2016 r. lub do wyczerpania  kwoty przeznaczonej na jej sfinansowanie.

2. Sposób realizowania dostaw sukcesywnych:

2.1. sukcesywne dostawy przedmiotu umowy realizowane będą w ciągu maksymalnie 10 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia;

2.2. zamawiająca jednostka organizacyjna składa zapotrzebowanie za pośrednictwem:

       2.2.1  faxu na  numer: 58 739 61 51 lub;

       2.2.2. e-mail na adres: info@dnagdansk.com  lub;

       2.2.3. zakładając konto na stronie: www.dnagdansk.com

 

UWAGA:

1. Przy realizacji zakupów nie ma obowiązku składania wniosków o wszczęcie postępowania przetargowego. Zamówienie są realizowane bezpośrednio przez osoby zainteresowane faxem, e-mailem lub telefonicznie.

          2. Przy składaniu zamówienia, niezbędnym jest podanie numeru umowy tj. UMOWA NR 515/2015/PN/DZP , celem właściwego naliczenia ceny za zamawiany produkt.