Dostawa odczynników chemicznych - A&A Biotechnology

1. Umowa obowiązuje od dnia 30.07.2015 r.  do dnia 29.07.2016 r. lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na jej sfinansowanie.

2. Sposób realizowania dostaw sukcesywnych:

2.1. sukcesywne dostawy przedmiotu umowy realizowane będą ciągu maksymalnie 5 dni roboczych  od momentu złożenia zamówienia;

2.2. poszczególne jednostki organizacyjne składają zapotrzebowanie za pośrednictwem:

       2.2.1  faxu na  numer:  58 622 85 78 lub;

       2.2.2. e-mail na adres: justyna.ostrowska@aabiot.com lub;

       2.2.3. zakładając konto na stronie: www.aabiot.com

UWAGA:

1. Przy realizacji zakupów nie ma obowiązku składania wniosków o wszczęcie postępowania przetargowego. Zamówienie są realizowane bezpośrednio przez osoby zainteresowane faxem, e-mailem lub telefonicznie.

          2. Przy składaniu zamówienia, niezbędnym jest podanie numeru umowy tj. UMOWA NR 513/2015/PN/DZP , celem właściwego naliczenia ceny za zamawiany produkt.