• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Studia podyplomowe BiIN

Studia podyplomowe Bibliotekoznawstwa i informacji naukowej

Program studiów obejmuje zagadnienia nowoczesnego bibliotekarstwa, infobrokerstwa, medioznawstwa, marketingu i promocji, edukacji medialnej oraz zarządzania informacją i wiedzą. Zajęcia prowadzą teoretycy i praktycy, tj. profesorowie UWM oraz bibliotekarze z Biblioteki Uniwersyteckiej.

Studia BiIN mają charakter kwalifikacyjny, przygotowują do pracy w różnych typach bibliotek ‒ naukowych, publicznych, specjalistycznych oraz ośrodkach informacji.

Zajęcia realizowane są na dwudniowych zjazdach (soboty i niedziele, w godz. 8:00-14:45), dwa razy w miesiącu. Odbywają się w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej. Słuchacze mają zapewniony dostęp do tradycyjnych i elektronicznych zbiorów BU.

Studia kończą się zaliczeniami z oceną ze wszystkich przedmiotów (na świadectwie - średnia ze wszystkich ocen). Wykaz przedmiotów: Archiwizacja i digitalizacja dokumentów; Bibliotekarstwo praktyczne i użytkownicy bibliotek; Biblioteki szkolne i publiczne; Edukacja regionalna; Historia książki i bibliotek; Komunikacja interpersonalna; Media społecznościowe i marketing biblioteczny; Nauka o informacji, komunikacji i zarządzanie wiedzą; Nowe media w edukacji; Nurty w nauce i kulturze XX i XXI wieku; Wstęp do medioznawstwa; Źródła informacji naukowej i technicznej.

Czas trwania studiów: 2 semestry (łącznie 180 godzin, 30 pkt. ECTS)

Link do zapisów:

https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_20_21_SP/programme/SP1423N/?from=field:SP1423N


 


Instytut
Dziennikarstwa
i Komunikacji
Społecznej
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 47
tel. 89 524 63 55 idziks.human@uwm.edu.pl