• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Oferta kształcenia

Oferta kształcenia Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

w roku akademickim 2020/2021

Program studiów pierwszego stopnia obejmuje podstawy wiedzy humanistycznej z elementami politologii, prawa, ekonomii, socjologii, wiedzę z zakresu środków masowego przekazu i komunikacji społecznej oraz zajęcia warsztatowe. Specjalność dokumentalistyka medialna skierowana jest do studentów, którzy zainteresowani są formami dokumentalnymi: źródłami pisanymi źródłami mówionymi, filmem dokumentalnym, reportażem oraz ich wykorzystaniem w mediach. Absolwenci specjalności nowe media nabywają z kolei umiejętność pisania tekstów na potrzeby Internetu: redagowania treści w serwisach typu user generated content, opracowywania projektów internetowych, a także ich realizacji, organizowania kampanii promocyjnych o charakterze viralowym, prowadzenia profesjonalnego profilu instytucji publicznej w serwisie społecznościowym oraz blogu firmowego.

Kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna na poziomie studiów drugiego stopnia to nie tylko nauka poprawnego posługiwania się słowem mówionym i pisanym, lecz także uzupełnienie wiedzy z zakresu komunikowania się z mediami. Przedmioty dotyczące reklamy, Public Relations, sztuki dyplomacji oraz negocjacji pozwalają rozszerzyć kompetencje zawodowe. Absolwenci posiadają dobrą orientację w zakresie mediów ogólnopolskich i regionalnych. Są ponadto przygotowani do współpracy z firmami zajmującymi się promocją i Public Relations. Dysponują także umiejętnościami opisu, diagnozowania i aksjologizacji poszczególnych systemów medialnych. Studia drugiego stopnia prowadzone są w dwóch specjalnościach: komunikacja wizerunkowa oraz specjalność dziennikarstwo radiowo-telewizyjne.


Studia stacjonarne

Studia pierwszego stopnia – licencjackie 6 semestrów

W zakresie:

  • dokumentalistyka medialna
  • nowe media

Studia drugiego stopnia 4 semestry

W zakresie: 

  • dziennikarstwo radiowo-telewizyjne
  • komunikacja wizerunkowa


Studia podyplomowe Bibliotekoznawstwa i informacji naukowej

Studia podyplomowe Bibliotekoznawstwa i informacji naukowej

Link do zapisów:

https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_20_21_SP/programme/SP1423N/?from=field:SP1423N

 


Instytut
Dziennikarstwa
i Komunikacji
Społecznej
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 47
tel. 89 524 63 55 idziks.human@uwm.edu.pl