• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

dr Szymon Żyliński

Katedra Badań Mediów

pok. 251, tel. (089) 524 63 58


Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


English version follows


Stopnie naukowe:

magister: 2004, Od „Teraz My" do „Czwartego nieba". Mariusz Sieniewicz jako twórca i animator kultury, promotor: prof. dr hab. Andrzej Staniszewski, prof. zw., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

doktor: 2011, Przeszłość i teraźniejszość polskiego autostopu. Medialne i literackie prezentacje zjawiska kulturowego, promotor: prof. dr hab. Andrzej Staniszewski, prof. zw., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Specjalność:

komunikacja społeczna, literaturoznawstwo

Zainteresowania naukowo-badawcze:

narracje podróżnicze w perspektywie tradycyjnych i nowych mediów, rzecznictwo prasowe,

Współpraca:

 • Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
 • Department of Public Relations and Publicity, Faculty of Communication, Maltepe University, Istanbul, Turkey

Prowadzone przedmioty:

 • Autostop w mediach (wykład monograficzny)
 • Czytelnia prasy
 • Genologia internetowa
 • Introduction to Communiaction (Maltepe University)
 • Kultura nowych mediów
 • Lektorat prasy krajowej i zagranicznej
 • PR Writing (Maltepe University)
 • Reklama internetowa
 • Rzecznictwo prasowe i Public Relations
 • Umiejętności akademickie (wykład monograficzny)
 • Wstęp do nauki o komunikowaniu
 • Źródła informacji w sieci

Publikacje naukowe:

Książki:

 • Sz. Żyliński, Przeszłość polskiego autostopu, Olsztyn 2014.

Rozdziały w monografiach:

 • Sz. Żyliński, Autostop jako ryzykowna forma podróżowania na przykładzie doniesień prasowych w: Problemy społeczne wynikające z powszechności mediów (red. I. Staszkiewicz-Grabarczyk, M. Dankowska-Kosman), Warszawa 2014, s. 123-148.
 •  Sz. Żyliński, Dziennikarstwo nietradycyjne – kontrowersyjny magazyn „VICE” w: W Polsce i poza jej granicami. Media w XX i XXI wieku (red. A. Frankowiak, M. Rółkowska, J. Szydłowska), Olsztyn 2014, s. 65-80.
 •  Sz. Żyliński, Znaczenie lokalnej prasy literackiej w rozwoju drogi twórczej Mariusza Sieniewicza, pisarza i animatora kultury, „Zeszyty naukowe. Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. A. Chętnika” (red. nacz J. Gołota) 2014, nr XXVIII, s. 352-365.
 • Autostopowicz – jedna z metafor płynnej nowoczesności w oparciu o teksty prasowe, w: Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji IV. Metafory i amalgamaty pojęciowe, Olsztyn 2012.
 • Autostop w PRL-u. Próba opisu zjawiska w oparciu o teksty prasowe epoki, w: Media. Kultura. Komunikacja Społeczna, red. A. Staniszewski, Olsztyn 2010, s. 53-76.
 • Afrykańskie peregrynacje W. Cejrowskiego - medialna analiza treści i formy, w: Olsztyńskie studia Afrykanistyczne, red. B. Ndiaye, P. Letko, Olsztyn 2010, s. 293-299.
 • Próba opisu portalu Couchsurfing i jego użytkowników - w oparciu o wybrane teksty z prasy krajowej i zagranicznej, w: Media. Kultura. Komunikacja Społeczna, red. A. Staniszewski, Olsztyn 2009, s. 64 - 79.

Konferencje naukowe:

 • Wystąpienie: Funny Home Videos – TV Programs and You Tube Counterparts, Stare Media w dobie nowych mediów. O strategiach dostosowawczych mediów tradycyjnych do nowej rzeczywistości medialnej, UWM Olsztyn, 2-3.06.2014.
 • Wystąpienie: Educational institution participation in new media – the example of the University of Warmia and Mazury, 7th International Central and Eeast Eurepean Media Conferencje. Changing Media and Democracy: 25 Years od Media Freedom and Public Sphere in Central and East Europe, Wrocław, 12-14.07.2014.
 •  Wystąpienie: Sławni a smutni – wizerunek medialny celebrytów w depresji, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Człowiek w obliczu kryzysu – różne wymiary kryzysu”, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, 9-10.10.2014.
 •  Wystąpienie: Challenges in Bhutan’s Internet Communication, 7th CMI Conference: Mobile Communications in Developing Countries, Allborg University, Kopenhaga, Dania, 17-18.11.2014
 • “New media and participation”. A conference co-organised by the Faculty of Communications, Behcesehir University, Galata / Karakoy, Istanbul, and the COST Action ISO906, “Transforming Audiences, Transforming Societies”
 • “Why Should I trust you? Challenges for communication in times of crisis” conference co-organised by International Communication Association, University of Malaga, Spain, 18-19.07.2013
 • „Problemy społeczne w mediach”, WSIiE TWP Olsztyn, 20.05.2013, Olsztyn
 • “Interrogating Trauma in the Humanities” conference, University of Lincoln, UK, 20-23.08.2012
 • “8th Dubrovnik Media Days” conference, University of Dubrovnik, Croatia, 16-17.11.2012
 • „Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji IV. Metafory i amalgamaty pojęciowe”. Olsztyn 11-12.05.2012
 • „Afryka w stosunkach międzynarodowych. Historia, stan obecny, perspektywy” – Olsztyn, 24.05.2010.

Inne:

 • Staż naukowo-dydaktyczny w ramach programu „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM w Olsztynie” – staże w wiodących zagranicznych ośrodkach akademickich i naukowo badawczych, Ryerson University, Toronto, 09.03.-30.03.2015.
 • Staż naukowo-dydaktyczny, Department of Public Relations and Publicity, Faculty of Communication Maltepe University, Istanbul, Turkey, 09.2013-02.2014.
Dr. Szymon Zylinski 

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


MA: 2004, From “Teraz My? (Now Us?)” to “Czwarte niebo (Fourth Heaven)”. Mariusz Sieniewicz as a writer and culture animator

PHD: 2011, Past and Present of Polish Hitchhiking. Media and literary representations of cultural phenomenon

Research interests:

travel narratives in the new media perspective,  Asia (Bhutan, Nepal) media systems, media spokesmanship

Collaboration:

- Institute of Polish Philology, Warmia and Mazury University

- Department of Public Relations and Publicity, Faculty of Communication, Maltepe University, Istanbul, Turkey

Subjects conducted:

Academic Skills

Communication in Social Networks

European Journalism

Foreign and Local Press Course

Hitchhiking in Media

Internet Advertisement

Internet Genology

Internet Information Sources

Introduction to Communication

Menagerial Technics

New Media Culture

PR Writing

Pragmatics of Press Information Officer

Press Reading Course

Spokesmanship and Public Relations

Chosen Publications:

- Book: Sz. Żyliński, The Past of Polish Hitchhiking, Olsztyn 2014.

- Bhutan Media System.

- Funny (Home) Videos – Humorous Communication on YouTube, New Media in Old Media Era, Olsztyn 2014.

- Not Traditional Journalism – Controversial Magazine VICE, in: In Poland and Beyond. Media in XX and XXI century, (red. A. Frankowiak, M. Rółkowska, J. Szydłowska), Olsztyn 2014, pp. 65-80.

- Hitchhiking as a Risky Way of Travelling. Description Based on the Press Reports, in: Social Problems Cause by Commonness of Media, (red. I. Staszkiewicz-Grabarczyk, M. Dankowska-Kosman), Warszawa 2014, pp. 123-148.

- Significance of Local Literary Press in the Growth of Creative Way of Mariusz Sieniewicz, Writer and Culture Animator, Journal of Ostroleka Scientific Association 2014.

- Autostopowicz – jedna z metafor płynnej nowoczesności w oparciu o teksty prasowe (Hitchhikier – One of the Liquid Modernity Metaphors. Based on Press Reports), w (in): Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji IV. Metafory i amalgamaty pojęciowe (New Occurences in Language, Text, and Communication IV. Metaphores and Concept Amalgams), Olsztyn 2012.

- Autostop w PRL-u. Próba opisu zjawiska w oparciu o teksty prasowe epoki (Hitchhiking in Polish People’s Republic. An Attempt to Describe Phenomenon Based on the Press Reports of the Era), „Media. Kultura. Komunikacja Społeczna (Media. Culture. Social Communication)”, red. A. Staniszewski, Olsztyn 2010, s. 53-76.

- Afrykańskie peregrynacje W. Cejrowskiego - medialna analiza treści i formy (African Peregrinations of W. Cejrowski – Media Analysis of Form and Text), w (in): Olsztyńskie studia Afrykanistyczne (Olsztyn’s African Studies), red. B. Ndiaye, P. Letko, Olsztyn 2010, s. 293-299.

- Próba opisu portalu Couchsurfing i jego użytkowników - w oparciu o wybrane teksty z prasy krajowej i zagranicznej (An Attempt to Describe Couchsurfing Portal and its Users Based on the Chosen Press Reports from Local and Foreign Press), „Media. Kultura. Komunikacja Społeczna (Media. Culture. Social Communication)”, red. A. Staniszewski, Olsztyn 2009, s. 64 - 79.

Conferences:

- Challenges in Bhutan’s Internet Communication, 7th CMI Conference: Mobile Communications in Developing Countries, Allborg University, Kopenhaga, Dania, 17-18.11.2014.

 - Educational Institution Participation in New Media – the Example of University of Warmia and Mazury, Changing Media and Democracy: 25 Years of Media Freedom and Public Sphere in Central and East Europe. 7th International Central and East European Media Conference (CEECOM) 2014, 12-14.06.2014.

- Funny Home Videos – TV Programs and You Tube Counterparts,

Old Media in New Media Era. About Adjustments Strategies of Traditional Media to New Media Reality, Olsztyn 2-3.06.2014.

- Central and Eastern Europe – on the way to Community Media Development,

“New media and participation”. A conference co-organised by the Faculty of Communications, Behcesehir University, Galata / Karakoy, Istanbul, and the COST Action ISO906, “Transforming Audiences, Transforming Societies” (with dr. Urszula Doliwa).

- (Dis)trust in Polish Mediasphere, “Why Should I trust you? Challenges for communication in times of crisis” conference co-organised by International Communication Association, University of Malaga, Spain, 18-19.07.2013.

- Dziennikarstwo nietradycyjne – kontrowersyjny magazyn Vice (Non-traditional Journalism – Controversial Magizne Vice), Europa w mediach. Media w Europie (Europe in Media. Media in Europe), Olsztyn 20.05.2013.

- Analiza problematyki zagadnień społecznych na podstawie polskie edycji magazynu Vice (Analysis of Social Concerns in the Polish Edition of Vice Magazine), Problemy społeczne w mediach (Social Problems in Media), WSIiE TWP Olsztyn, Olsztyn 20.05.2013.

- Trauma in Hithchiking – chosen literary and cinematographic representations, “Interrogating Trauma in the Humanities” conference, University of Lincoln, UK, 20-23.08.2012.

- The Communicational Power of Hitchhiking Facebook Fan Pages, “8th Dubrovnik Media Days” conference, University of Dubrovnik, Croatia, 16-17.11.2012.

- Autostopowicz – jedna z metafor płynnej nowoczesności w oparciu o teksty prasowe (Hitchhikier – One of the Liquid Modernity Metaphors. Based on Press Reports), Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji IV. Metafory i amalgamaty pojęciowe (New Occurences in Language, Text, and Communication IV. Metaphores and Concept Amalgams), Olsztyn 11-12.05.2012.

- Afrykańskie peregrynacje W. Cejrowskiego - medialna analiza treści i formy (African Peregrination of W. Cejrowski – Media Analysis of Form and Text) Afryka w stosunkach międzynarodowych. Historia, stan obecny, perspektywy  – Olsztyn, 24.05.2010.

Other:

Visiting scholar, Faculty of Communication and Design, Ryerson University, Toronto, 09.03.-30.03.2015.

Visisitng sholar, Department of Public Relations and Publicity, Faculty of Communication Maltepe University, Istanbul, Turkey, 09.2013-02.2014.

 


Instytut
Dziennikarstwa
i Komunikacji
Społecznej
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 47
tel. 89 524 63 55 idziks.human@uwm.edu.pl