• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

dr Marta Więckiewicz-Archacka

Katedra Badań Mediów

pok. 252, tel. (089) 524 63 23

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.Stopnie naukowe:

 • licencjat: (2005, Religia i polityka. Analiza treści felietonów Jerzego Urbana, promotor: prof. dr hab. Andrzej Staniszewski, prof. zw., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie),
 • magister: (2005, Dyskurs feministyczny w „Wysokich Obcasach”. Nowoczesny model kobiecości, promotor: prof. dr hab. Andrzej Staniszewski, prof. zw., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie),
 • doktor: (2010, Blog w perspektywie genologii multimedialnej, promotor: dr hab. Beata Tarnowska, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie).

Dziedzina naukowa:

 • nauki humanistyczne

Dyscyplina naukowa:

 • nauki o komunikacji społecznej i mediach

Zainteresowania naukowo-badawcze:

 • wpływ nowych technologii na procesy komunikacji społecznej, genologia internetowa, blogosfera i jej historia, współczesne problemy dziennikarstwa.

Współpraca:

 • Współprowadzenie programu „Mediofon” w radiu UWM FM.

Funkcje/Stanowiska:

 • redaktor i sekretarz redakcji w kwartalniku naukowym „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna”,
 • redaktor działu medioznawczego w czasopiśmie „Civitas et Lex”.

Prowadzone przedmioty:

 1. Erystyka.
 2. Komunikacja w sieciach społecznych.
 3. Kultura języka polskiego.
 4. Kultura nowych mediów.
 5. Lektorat prasy krajowej i zagranicznej.
 6. Literatura a internet.
 7. Literatura a nowe media.
 8. Marketing internetowy.
 9. Metody badań medioznawczych.
 10. Nowe media a dziennikarstwo.
 11. Pragmatyka językowa.
 12. Praktyczna stylistyka wypowiedzi pisemnej.
 13. Psychospołeczne aspekty komunikacji internetowej.
 14. Retoryka.
 15. Retoryka z erystyką.
 16. Seminarium licencjackie.
 17. Tabloidyzacja mediów.
 18. Wstęp do nauki o komunikowaniu.

Publikacje naukowe:

Monografie:

 1. Ludzie „starych” mediów vs. ludzie „nowych” mediów. Spory między dziennikarzami i blogerami na polskim rynku medialnym, Olsztyn 2016.
 2. Blog w perspektywie genologii multimedialnej, Toruń 2012.


Współredakcja monografii wieloautorskiej:

 1. Analizy nowych mediów w perspektywie metodologicznej. Konteksty – teoria – praktyka, red. M. Babecki, M. Więckiewicz, Olsztyn 2014.


Rozdziały w monografiach:

 1. Premoderacja jako przykład wpływu tradycyjnych procedur redakcyjnych na zarządzanie treściami tworzonymi przez internautów [w:] Media w mediach. Uwarunkowania, praktyki i ograniczenia informacyjnej instrumentalizacji mikromediów społecznościowych, red. M. Babecki, Sz. Żyliński, Olsztyn 2016, s. 79-99.
 2. The world of journalists towards the growing role of bloggers. A case study of the blogger Kataryna [w:] Old and New Mixed Together. Communication and Culture in the New Media Era, red. U. Doliwa, H. Leleń, Olsztyn 2016, s. 35-52.
 3. Analiza konwersacyjna w badaniach flame wars [w:] Analizy nowych mediów w perspektywie metodologicznej. Konteksty – teoria – praktyka, red. M. Babecki, M. Więckiewicz, Olsztyn 2014, s. 123-151.
 4. „Często zmieniane nicki gwarancją higieny forumowej” – problem percepcji tożsamości użytkownika forum internetowego w kontekście operowania nickami [w:] Tożsamość w komunikowaniu, red. M. Steciąg, M. Bugajski, Zielona Góra 2014, s. 253-264.
 5. Dziennikarze w blogosferze. Potencjał interaktywności dziennika internetowego a jego (nie)wykorzystywanie [w:] Nowe media a wyzwania współczesności, red. M. Sokołowski, Toruń 2013, s. 259-281.
 6. Forum internetowe jako przestrzeń reprodukowania i podważania stereotypów. Wnioski dla pedagogiki mediów [w:] Etykieta czy drogowskaz? Rola stereotypów w przestrzeniach edukacyjnej różnorodności, red. M. Łojko, M. Grochalska, Olsztyn 2013, s. 384-400.
 7. „Lubię to”, czyli angażuję się? Analiza typowych dla slaktywizmu działań internetowych w odniesieniu do koncepcji „pokolenia leni” [w:] Transformacje rzeczywistości. Przejawy aktywizmu w kulturze, mediach i polityce, red. M. Babecki, F. Pierzchalski, Kraków 2013, s. 133-153.
 8. Blogi w przestrzeni popkulturowej. Aspekt relacji nadawczo-odbiorczych [w:] Związki i rozwiązki. Relacje kultury i literatury popularnej ze starymi i nowymi mediami, red. A. Gemra, H. Kubicka, Wrocław 2012, s. 179-195.
 9. Odkrywany czy odkryty potencjał komunikacyjny? O wykorzystaniu mikroblogu jako narzędzia internetowego public relations w sektorze publicznym [w:] Public relations i marketing w sektorze publicznym, red. nauk. M. Kaczmarczyk, Sosnowiec 2012, s. 165-188.
 10. Czy radio może być telewizją, a telewizja – radiem? Analiza zjawiska konwergencji mediów na przykładzie Programu IV Polskiego Radia i stacji TVN24 [w:] Konwergencja mediów masowych i jej skutki dla współczesnego dziennikarstwa, t. 2, red. M. Gierula, P. Szostok, Katowice 2012, s. 171-185.
 11. Czytelnik jako współautor. Problem nieostrości granicy pomiędzy autorem a czytelnikiem blogu [w:] Pomiędzy kulturą a komunikowaniem. Studia z dziejów mediów, red. A. Frankowiak, J. Szydłowska, red. nauk. Z. Anculewicz, Olsztyn 2010, s. 54-60.
 12. Anonimowość w internecie – złudzenie czy rzeczywistość? [w:] Media i społeczeństwo. Nowe strategie komunikacyjne, red. M. Sokołowski, Toruń 2008, s. 257-272.
 13. Blogowanie jako nowa forma aktywności. Różne oblicza polskiej blogosfery [w:] Homo creator czy homo ludens? Twórcy – internauci – podróżnicy, red. W. Muszyński, M. Sokołowski, Toruń 2008, s. 187-199.
 14. Internet: wirtualna idea i realne skutki. Wybrane aspekty rozwoju internetu [w:] (Kon)teksty kultury medialnej. Analizy i interpretacje, t. 1, red. M. Sokołowski, Olsztyn 2007, s. 367-377.


Artykuły w czasopismach naukowych:

 1. All the Power in the Hands of Readers? The Negotiation of the Author and Readers Roles Based on Examples in the Blogosphere, „Civitas et Lex” 2016, nr 3, s. 15-26.
 2. Glokalizacja a media oddolne. Lokalne społeczności w globalnej sieci, „Zeszyty Naukowe. Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. A. Chętnika” 2014, nr XXVIII, s. 314-325.
 3. Spory internetowe „flame wars” – uwarunkowania i cechy, „Forum Artis Rhetoricae” 2013, nr 32, s. 80-96.
 4. Dziennikarstwo obywatelskie w wymiarze lokalnym (na przykładach fanpage'a Olsztyn Żyje i serwisu internetowego Olsztyńska24, „Zeszyty Naukowe. Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. A. Chętnika” 2013, nr XXVII, s. 542-555.
 5. Konferencja prasowa – od skandalizacji do skandalu. Analiza przypadku, „Tematy z Szewskiej” 2011, nr 2, s. 109-114.
 6. Dekonstrukcja dziennika – na przykładzie strategii pisarskiej Witolda Gombrowicza, „Media. Kultura. Komunikacja Społeczna” 2011, nr 7, s. 31-45.
 7. Społeczne konsekwencje hipertekstualności blogów, „Media. Kultura. Komunikacja Społeczna” 2010, nr 6, s. 101-112.
 8. Homoseksualiści pod pręgierzem. Opinie użytkowników internetowej grupy dyskusyjnej pl.pregierz na temat homoseksualizmu, „Media. Kultura. Komunikacja Społeczna” 2007-2008, nr 3-4, s. 54-80.
 9. Emotikony – pismo obrazkowe XXI wieku, „Media. Kultura. Komunikacja Społeczna” 2006, nr 2, s. 224-237.

Konferencje naukowe:

 1. Stare media w dobie nowych mediów. O strategiach dostosowawczych mediów tradycyjnych do nowej rzeczywistości medialnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Olsztyn, 2014.
 2. Teksty kultury uczestnictwa, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa, 2013.
 3. Tożsamość w komunikowaniu, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, 2013.
 4. Nowe media i wyzwania współczesności, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Nauk Społecznych, Olsztyn, 2013.
 5. Tropy literatury i kultury popularnej: między powtórzeniem a nowością, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Instytut Filologii Polskiej, Olsztyn, 2013.
 6. Pedagogika wobec stereotypów, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Katedra Pedagogiki Społecznej, Olsztyn, 2011.
 7. Literatura i kultura popularna w kontekście „starych” i „nowych” mediów, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Polskiej, Wrocław, 2011.
 8. Konwergencja mediów masowych i jej skutki dla współczesnego dziennikarstwa, Uniwersytet Śląski, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Katowice-Ustroń, 2011.
 9. Mody w literaturze i kulturze popularnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Instytut Filologii Polskiej, Olsztyn, 2011.
 10. Nowe media. Dziennikarstwo obywatelskie i social media, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych, Toruń, 2011.
 11. Homo creator czy homo ludens? Nowe formy aktywności i spędzania wolnego czasu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Katedra Socjologii, Olsztyn, 2008.
 12. Media i społeczeństwo. Nowe strategie komunikacyjne: stan obecny i perspektywy rozwoju, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Katedra Socjologii, Olsztyn, 2008.
 13. (Kon)teksty kultury medialnej. Analizy i interpretacje, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Katedra Socjologii, Olsztyn, 2007.
 14. Media i edukacja w globalizującym się świecie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Katedra Socjologii, Olsztyn, 2003.


Recenzje książek w czasopismach naukowych:

 1. Nie tylko memy, czyli projekt cyberkulturoznawstwa (recenzja), „Media - Kultura - Komunikacja Społeczna” 2018, nr 2, s. 119-123.
 2. Slogany zamiast paragrafów, czyli o penalnym populizmie (recenzja), „Civitas et Lex” 2016, nr 3, s. 71-74.
 3. Z epoki kredy do epoki krzemu. O ewolucji polonistyki (recenzja), „Teksty Drugie” 2014, nr 3, s. 120-129.


Inne publikacje:

 1. Wprowadzenie, „Media - Kultura - Komunikacja Społeczna” 2018, nr 2, s. 5-7.
 2. Wprowadzenie, „Media - Kultura - Komunikacja Społeczna” 2017, nr 1, s. 5-7
 3. Wprowadzenie, „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna” 2016, nr 1, s. 5-7.
 4. Drugie życie w Second Life, „Portret” 2008, nr 1, s. 14-15.
 5. Naukowe refleksje o „parciu na szkło” (rec. książki: W. Godzic, Znani z tego, że są znani), „Portret” 2007, nr 3, s. 156-159.
 6. Niezbędnik inteligenta (rec. książek: S. Bruce, Fundamentalizm; A. Aldridge, Konsumpcja; A. Aldridge, Rynek; J. Scott, Władza), „Portret” 2007, nr 2, s. 39-42.
 7. Trwałość pamięci (rec. książek: D. Ugrešić, Kultura kłamstwa; D. Ugrešić, Ministerstwo bólu), „Portret” 2007, nr 1, s. 171-174.
 8. Jak sprzedać polityka (rec. książki: W. Cwalina, A. Falkowski, Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna), „Portret” 2006, nr 2, s. 159-161.
 9. Strona warta milion, „Portret” 2006, nr 1, s. 38-44.
 10. Mówienie jest srebrem. Retoryka w ujęciu praktycznym (rec. książki: M. Rusinek, A. Załazińska, Retoryka podręczna, czyli jak wnikliwie słuchać i przekonująco mówić), „Portret” 2006, nr 1, s.  78-79.
 11. Publikacje na łamach „Wiadomości Uniwersyteckich”, w serwisie internetowym „Collegium Copernicanum”, na stronie internetowej Media2.pl.
 


Instytut
Dziennikarstwa
i Komunikacji
Społecznej
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 47
tel. 89 524 63 55 idziks.human@uwm.edu.pl