• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

dr hab. Mariola Marczak, prof. UWM

alt

Katedra Badań Mediów

pok. 252, tel. (089) 524 63 23

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Stopnie naukowe:

magister: 1989, „Pustynia Tatarów” Valerio Zurliniego jako przypowieść o spotkaniu, promotor: prof. dr hab. Alicja Helman, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

doktor: 1998, Poetyka filmu religijnego, promotor: prof. dr hab. Alicja Helman, UJ, Kraków

dr hab. : 2012, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, Kraków, rozprawa „Niepokój i tęsknota. Kino wobec wartości. o filmach Krzysztofa Zanussiego”

profesor UWM: 2013

Dyscypliny KBN:

nauki o komunikacji społecznej i mediach

nauki o sztuce

Specjalności:

filmoznawstwo

Zainteresowania naukowo-badawcze:

kino religijne, kino metafizyczne, kino polskie, problematyka etyczna w mediach, antropologiczne badania nad kinem oraz innymi mediami audiowizualnymi, transformacje mediów audiowizualnych pod wpływem cyberkultury

Współpraca:

„Wiadomości Uniwersyteckie”, „Ekrany”, „Szkice Humanistyczne”, „Prace Literaturoznawcze” Międzynarodowy Festiwal Filmów Więziennych Prison’s Movie, Uniwersytet III Wieku, Radio „Olsztyn”, Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna,

Funkcje/Stanowiska:

Dyrektor Instytutu 

Kierownik zakładu

Redaktor naczelna kwartalnika „Media-Kultura-Komunikacja Społeczna”,

Redaktor działu nauki o mediach w Kolegium Wydawniczym UWM

Nagrody

Nagroda Rektora WSP, 1998, List Gratulacyjny Rektora za pracę na rzecz rozwoju czasopisma naukowego „Media-Kultura-Komunikacja Społeczna” (2012), Wyróżnienie Rektora za opublikowanie w l. 2011-2012 przez Wydawnictwo Uniwersyteckie najlepszej książki w dziedzinie nauki o sztuce za książkę, „Niepokój i Tęsknota. Kino wobec wartości…”, i miejsce magistrantki Joanny Koziatek w konkursie Dziekana Wydziału Humanistycznego UWM na najlepszą pracę dyplomową na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w roku akad. 2012/2013, Srebrny Medal za Długoletnią Służbę (2013)

Prowadzone przedmioty:

1. Główne nurty kultury światowej i polskiej XX i XXI wieku

2. Współczesne kino metafizyczne

3. Estetyka filmu

4. Praktyczna stylistyka wypowiedzi pisemnej

5. Współczesne kino polskie

6. Kino gatunków

7. Krytyka filmowa

8. Historia filmu polskiego.

9. Nurty i kierunki kina światowego.

10. Dziennikarstwo a film dokumentalny

11. Wiedza o filmie.

11. Film polski wczoraj i dziś.

12. Mistrzowie światowego kina.

13. Filmowe arcydzieła.

14. Historia radia i telewizji w Polsce i na świecie.

15. Problemy filmu i telewizji.

16. Wybrane zagadnienia historii kultury.

17. Wiedza o teatrze.

18. Wiedza o teatrze i filmie.

19. Antropologia kultury i filmu.

20. Analiza i interpretacja dzieła filmowego.

21. Estetyka i historia filmu w krytyce filmowej.

Promotorstwo prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich):

1. Muzyka filmowa. Dorobek artystyczny Hansa Zimmera.

2. Twórczość Marcela Łozińskiego Szkic monograficzny.

3. Recepcja twórczości Janusza Gajosa w prasie polskiej w latach1970-2007

4. Zarys subkultury punków i rastafarian w oparciu o materiały audiowizualne z polskich festiwali muzycznych.

5. Wpływ kultury hip-hopowej na kształtowanie świadomości pokolenia przełomu na przykładzie zespołu „Paktofonika”

6. Witold Pyrkosz – sylwetka aktora.

7. Gustaw Holoubek – sylwetka aktora.

8.Obraz współczesnych Bałkanów w filmach Emira Kusturicy.

9. Filmowe adaptacje amerykańskich komiksów na wybranych przykładach.

10. Olaf Lubaszenko: aktor i reżyser. Recepcja twórczości w prasie polskiej.

11. Skandal filmowy na wybranych przykładach z kina zagranicznego.

12. Obraz Polski na łamach magazynu „National Geographic”.

13. Edward Norton – artystyczne kreacje aktora.

14. Recepcja twórczości Stevena Spielberga w prasie polskiej w latach 200-2007.

15. Zastosowanie Public Relations na rynku filmowym.

16. Propaganda PRL w Polskiej Kronice Filmowej.

17. Filmowe adaptacje powieści Stephena Kinga oraz ich recepcja w prasie polskiej.

18. „The Doors” – mit i rzeczywistość. Zespół rockowy w filmie Olivera Stone’a.

19.Wizerunek anioła i szatana w filmie na przełomie XX i XXI wieku.

20.Fantasyw„Naszym Dzienniku”.

21.Maciej Stuhr – sylwetka artysty.

22. Wizerunek postaci Jana Pawła II w polskim filmie dokumentalnym na wybranych przykładach.

23. Marylin Monroe jako ikona popkultury -źródła mitu.

24. Współczesny musical amerykański na tle historii gatunku.

25. Postać ojca w polskim kinie współczesnym na wybranych przykładach.

26. Wojciech Kilar – szkic monograficzny.

27. Wybrane postaci wampirów w literaturze i filmie.

28. Społeczny rezonans przemian ustrojowych i społecznych po 1989 roku w Polsce w krzywym zwierciadle komedii.

29. Obraz Powstania Warszawskiego w polskim filmie fabularnym.

30. Obraz Holocaustu w filmie na wybranych przykładach.

31. PRL w filmach dokumentalnych Krzysztofa Kieślowskiego.

32. Zbigniew Cybulski jako ikona polskiego kina.

33. Plakatowe kampanie społeczne galerii Plakatu AMS.

34. Młode kino polskie i jego obraz w polskiej prasie po 2000 roku.

35. Mitotwórcza rola kina na przykładzie adaptacji filmowej „Nigdy w życiu” Katarzyny Grocholi.

36. Adaptacja jako wiodąca technika twórcza współczesnej kultury medialnej na przykładzie „Grobowca świetlików” (opowiadanie literackie, film animowany i film fabularny).

37. Cezary Pazura – artysta wszechstronny. Ewolucja medialnego wizerunku artysty.

38. Sylwetka trenera Andrzeja Niemczyka. Szkic monograficzny.

39. Wizerunek bohatera dynamicznego w kreacjach aktorskich Andrzeja Chyry na podstawie filmów „Dług”, „Symetria” i „Komornik”.

40. Bogusław Linda – gwiazda czy aktor? Ewolucja medialnego wizerunku artysty.

41. Arnold Schwarzenegger – człowiek sukcesu – kulturystyka, film, polityka.

42. Audiowizualne techniki perswazyjne w filmach dokumentalnych Michaela Moore’a.

43. Filmowy stereotyp mężczyzny w polskim kinie lat 90.

44. Manipulacja i zabiegi perswazyjne w filmie dokumentalnym na przykładzie „Arizony” Ewy Borzęckiej.

45. Ewolucja postaci homoseksualnej w filmie.

46. Źródła sukcesu filmu „Shrek” część I, na podstawie artykułów opublikowanych w prasie polskiej oraz Internecie.

47. Product placement jako nietypowa forma reklamy.

48. Polski film grozy na tle kina gatunków.

49. Dzieje polskiej fotografii prasowej: początki, przemiany, kierunki rozwoju.

50. Ekranowe wizje perwersji oraz ich recepcja w latach siedemdziesiątych i współcześnie, na przykładzie „Ostatniego tanga w Paryżu” i „Marzycieli” Bernarda Bertolucciego.

51. Ludzie pracy w filmach dokumentalnych Krzysztofa Kieślowskiego.

52. Audiowizualne środki wyrazu w służbie strategii perswazyjnych, na przykładzie telewizyjnych spotów reklamowych „Heyah”.

53. Scena faktu w teatrze telewizji po 2000 roku jako połączenie edukacji z rozrywką.

54. Zastosowanie norm etycznych we współczesnej reklamie.

55. Twórczość fabularna Quentina Tarantino jako przykład kina postmodernistycznego.

56. Obrazowanie przemocy we wczesnych filmach Michaela Haneke.

56. Artysta między przestrzenią teatru a przestrzenią filmu. Synteza sztuk na przykładzie filmowej twórczości Sidneya Lumeta.

I inne, ok. 80 prac

Publikacje naukowe:

Książki:

 1. Niepokój i tęsknota. Kino wobec wartości. o filmach Krzysztofa Zanussiego, Wyd. UWM, Olsztyn 2011
 2. Poetyka filmu religijnego, Wyd. „Arcana”, Kraków 2000
 3. Światowa encyklopedia filmu religijnego (współautor), red. ks. Marek Lis, Adam Garbicz, Wyd. „Biały Kruk”, Kraków 2007

Rozdziały w monografiach:

 1. Edi, the Protagonist of Piotr Traskalski’s Film as a Christ Figure, [w:] Cinematic Transformations of the Gospel, ed. Marek Lis, Opole 2013
 2. Między kontemplacją a dramatem. o pewnej tendencji w kinie religijnym i metafizycznym ostatnich lat, [w:] Sacrum w kinie. Dekadę później, red. s. J. Konefał, M. Zel K. Kornacki, Gdańsk 2013
 3. Autotematyzm w spektaklu telewizyjnym „Skowronek” Krzysztofa Zanussiego [w:] Teatr i Film, red. Sławomir Bobowski, Milan Lesiak, Wrocław 2011
 4. Teologia grzechu i świętości w „Wyspie” Pawła Łungina. [w:] Kultura wizualna- teologia wizualna, red. W. Kawecki, J. s. Wojciechowski, D. Żukowska-Gardzińska, Warszawa 2011, s. 197-207.
 5. U źródeł polskiego kina współczesnego – Jerzy Skolimowski a trzecie kino [w:] Artystyczne poszukiwania Jerzego Skolimowskiego, red. Marek Sokołowski, Olsztyn 2011, s. 75-90.
 6. Krzysztof Zanussi – mistrz telewizyjnej formy, [w:] Arystokratyzm ducha. Kino Krzysztofa Zanussiego, red. Marek Sokołowski, Warszawa 2009, s.123-136.
 7. Zanussi namiętny, [w:] Kino polskie: reinterpretacje. Historia-ideologia-polityka, red. Konrad Klejsa i Ewelina Nurczyńskia-Fidelska, Kraków 2008, s.377-391.
 8. Portrety dokumentalne – artyści wobec rzeczywistości, [w:] Biografistyka filmowa. Ekranowe interpretacje losów i faktów, pod red. Tadeusza Szczepańskiego i Sylwii Kołos, Toruń 2007,
 9. Człowiek w obliczu Apokalipsy. (Szklane serce Wernera Herzoga − Ofiarowanie Andrieja Tarkowskiego), [w:] Apokalipsa. Symbolika-tradycja-egzegeza, pod red. Krzysztofa Korotkicha i Jarosława Ławskiego, t. 1, Białystok 2006, s. 609-620.
 10. Wobec zła. Obrazy upadku w sztuce filmowej, [w:] Bóg artystów XX wieku, pod red. Dariusza Kuleszy, Marcina Lula, Marty Sawickiej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2003, s. 241-248.
 11. Religijne poszukiwania Krzysztofa Zanussiego, [w:] Ukryta religijność kina, pod red. ks. Marka Lisa, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2002, s. 59-75.
 12. Anioł w szafie- w poszukiwaniu tożsamości filmu religijnego, [w:] Poszukiwanie i degradowanie sacrum w kinie, pod red. M. Przylipiaka i Krzysztofa Kornackiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002, s.15-27
 13. Boże dziwolągi. Rola humoru, groteski i karykatury w kształtowaniu chrześcijańskiej perspektywy filmów, [w:] Świat w zabawie, zabawa światem. Ludyczne koneksje literatury, red. D. Ossowska i A. Rzymska, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2001, s. 135-146.
 14. Anioł i diabeł poza horyzontem? Aksjologia w cieniu postmodernizmu, [w:] Zmierzch świata? Artystyczne wizje współczesnych przemian kulturowych, pod red. D. Ossowskiej, Olsztyn 1997, s. 189-199.
 15. Oczekiwanie, czyli czas na namysł, [w:] Szybko i szybciej. Eseje o pośpiechu w kulturze, red. D. Siwicka, M. Bieńczyk, A. Nawarecki, Warszawa 1996, s. 217-226.

Konferencje naukowe:

 1. Sacrum w kinie dekadę później” – Katedra Kultury i Sztuki, Katedra Kulturoznawstwa Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 7-9 grudnia, 2011, referat: Między medytacją a dramatem. o pewnej tendencji w kinie metafizycznym i religijnym początku XXI wieku.
 2. „Bajka w przestrzeni naukowej i edukacyjnej. I Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa” – Wydział Nauk Humanistycznych UWM, Olsztyn, 17-18. 06.2010, referat pt.: Bajka animowana dla dzieci wobec tradycji literackiej, na przykładzie serii „Małe zoo Lucy” oraz „Małgosia i buciki”.
 3. „Arystokratyzm ducha. Kino Krzysztofa Zanussiego” – Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie, Olsztyn 2009, referat pt.: Krzysztof Zanussi – mistrz telewizyjnej formy.
 4. „Biografistyka filmowa. Filmowe interpretacje losów i faktów” − Zakład Dramatu, Teatru i Filmu Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 2006,referat pt.: Portrety dokumentalne – artysta wobec rzeczywistości.
 5. „Kino polskie: reinterpretacje. Historia-polityka-ideologia-światopogląd” − Katedra Mediów i Kultury Audiowizualnej Instytut Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2006, referat pt.: Zanussi namiętny.
 6. „Motyw śmierci w filmie polskim”, Katedra Kultury Współczesnej Instytutu Filologii Polskiej Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Wielonek, 2004, referat pt.: Śmierć w filmach Krzysztofa Zanussiego
 7. „Bóg artystów XX wieku” –Koło Naukowe Polonistów Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2001, referat pt.: Wobec zła. Obrazy upadku w sztuce filmowej.
 8. „Ukryta religijność kina” – Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 2001, referat pt.: Religijne poszukiwania Krzysztofa Zanussiego.
 9. Poszukiwanie i degradowanie sacrum w kinie” – Parlament Studentów i Koło Polonistów Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2000, referat pt.: Anioł w szafie – w poszukiwaniu tożsamości filmu religijnego.
 10. Świat w zabawie − „zabawa światem” – Zakład Teorii Literatury IFP WSP w Olsztynie, Olsztyn, grudzień 1997, referat pt. : Boże dziwolągi – rola humoru, groteski i karykatury w kształtowaniu religijnego aspektu filmów.
 11. Zmierzch świata? Artystyczne wizje przemian kulturowych lat ostatnich”. – Zakład Teorii Literatury IFP WSP w Olsztynie, Olsztyn, 1995, referat pt.: Anioł i diabeł poza horyzontem?
 12. Szybko i szybciej...” – Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa, 1994, referat pt.: Oczekiwanie, czyli czas na namysł.

Artykuły w czasopismach naukowych

 1. Obraz Warmii i Mazur w polskim filmie i serialu. Rekonesans, „Media-Kultura-Komunikacja Społeczna” 2012, nr 8
 2. Bajka animowana dla dzieci wobec tradycji literackiej, na przykładzie serialu Małe zoo Lucy, „Studia Filmoznawcze” 2012, t. 33, s. 43-57.
 3. Dwie podróże w głąb siebie: Prosta historia Davida Lyncha i Tam, gdzie rosną poziomki Ingmara Bergman, czyli o psychoanalitycznym i metafizycznym rozrachunku u kresu życia, „Media-Kultura_Komunikacja Społefczna” 2011, nr 7, s.167-188
 4. Współczesne media audiowizualne ― etyczne zagrożenia (Sesja kastingowa Krzysztofa Zanussiego i Show Macieja Ślesickiego), „Media-Kultura-Komunikacja Społeczna” 2010, nr 6 , s. 35-49
 5. Obraz, który odnosi do tego, co niewidzialne. o kinie metafizycznym przełomu dwudziestego i dwudziestego pierwszego wieku, „Ethos” 2010, nr 1(89), s. 85-107.
 6. Konwencje melodramatyczne w filmie hagiograficznym na przykładzie Pieśni o Bernadetcie Henry’ego Kinga, „Media-Kultura-Komunikacja Społeczna” 2007-2008, nr 3-4, s. 238-245.
 7. Cyrk i kino − sztuka na krawędzi. Szkic tendencyjny, „ Studia Filmoznawcze” 2006, t. 27, s. 149-159.
 8. Człowiek w obliczu wartości. Antropologia postaci filmowych Krzysztofa Zanussiego, [w:] „Studia Filmoznawcze” 2005, t. 26, s.155-170.
 9. Na tropach tajemnicy, czyli o znaczeniach symbolicznych w „Pustyni Tatarów ” Valerio Zurliniego, „Studia Filmoznawcze” 1992, t. 13.
 


Instytut
Dziennikarstwa
i Komunikacji
Społecznej
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 47
tel. 89 524 63 55 idziks.human@uwm.edu.pl