• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

dr Magdalena Szydłowska

Katedra Dziennikarstwa

pok. 253, tel. (089) 524 63 56

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.Stopnie naukowe:

magister: Tadeusz Józef Chamski. Życie i poglądy.  Praca napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Stanisława Szostakowskiego i prof. dr hab. Sławomira Kalembki, 1994 r.

doktor: Od Ekspozytury Polskiego Radia do Radia Olsztyn S. A.  (1952-1993). Praca napisana pod kierunkiem dr hab. Zbigniewa Anculewicza, prof. UWM, 2012 r.

Stopnie naukowe:

Dyscyplina:

Historia, nauka o mediach

Specjalności:

historia, komunikacja społeczna, medioznawstwo

Zainteresowania naukowo-badawcze

radiofonia, historii radia, historia mediów, media lokalne i regionalne, reportaż radiowy

Praca w mediach:


 • Radio Olsztyn, współpraca od 1992r. na etacie od 01.06.1994r.- 31.12.2017r.
 • Autorka i współautorka wielu audycji, magazynów:
 • Krajobrazy, Akapit, Historiusz, Wieczór autorski, Tableau Radia Olsztyn, Regionalny Informator Kulturalny, Bliskie Spotkania, Tygodnik Aktualności Kulturalnych, Spektrum, Echosonda, Między nami, Niedziela Odkrywców, Noc z muzyką, Codzienność, Rewia Książek, Zwierzęta i Ludzie…
 • Autorka i współautorka seriali, dokumentów i reportaży o tematyce historycznej, społecznej i kulturalnej:
 • Sławne kobiety w historii, Warmińskie Kapliczki, Sybiracy, Dzieje Domu Polskiego, Byłem kobietą, Matka, Cud, Zamki Warmii i Mazur, Pałace i dwory…
 • Radio na 103 ( miejski oddział Radia Olsztyn) - dziennikarka i reporterka w latach  1994-1995,
 • Radio UWM FM, współpraca od 2005r.:
 • Audycje Spektrum, Echosonda, Audycje studentów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej realizowane w ramach przedmiotu Wstęp do dziennikarstwa radiowego
 • Radio Łódź- (2000r.) korespondentka
 • Polskie Radio Bis-(1996-1997) korespondentka


Współpraca:

 • MOK(m.in. cykl Oblicza mediów, uroczystości z okazji 650-lecia Olsztyna))
 • CEiIK( Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe Śpiewajmy Poezję)
 • OBN w Olsztynie
 • Filharmonia Olsztyńska (Panorama Świata1999-2000, Koncerty Noworoczne)
 • Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie
 • Banki Żywności w Olsztynie
 • Fundacja Pro Liberis et Arte 2014-2016

Działalność poza dydaktyczna:

 • Dni Nauki UWM, Warsztaty radiowe, 2008, 2009, 2010, 2011,2012,2013,2014,2015, 2016
 • Letnia Szkoła Dziennikarstwa Młodzieży Polonijnej 2007, 2008
 • Uniwersytet Dzieci w Olsztynie 2010, 2011, 2013
 • LO VII, klasa o profilu dziennikarskim 2010, 2011, 2012
 • Kongres Kultury Warmii i Mazur,  14 października 2000 r.,

Prowadzone przedmioty:

 • Wstęp do dziennikarstwa radiowego
 • Reportaż radiowy
 • Warsztat reportera radiowego
 • Historia radia i telewizji w Polsce i na świecie
 • Gatunki dziennikarskie
 • Źródło w pracy dziennikarza radiowego

Funkcje/Stanowiska:

 • Członek zespołu ds. przekształceń organizacyjnych i programowych kierunku dziennikarstwo
 • Członek kierunkowego zespołu ds. kształcenia
 • Członek Kapituły Nagrody SDP im. Seweryna Pieniężnego 2015, 2016, 2017
 • Opiekun Radiowego Koła Naukowego „Eter”
 • Członek zespołu badawczego realizującego projekt „Związki kultur pamięci w dawnych Prusach wschodnich po 1945 r. Analiza porównawcza na przykładzie Olsztyna i Kłajpedy po II wojnie światowej”.
 • Członek jury konkursu Dziedzictwo kulinarne Warmii Mazur i Powiśla 2010-2011

Nagrody:

 • Srebrny laur Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2015 r.
 • Nagroda indywidualna II stopnia Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2017 r.

Publikacje naukowe:

Książki

 • Kropacz-Szydłowska Magdalena, Od Ekspozytury Polskiego Radia do Radia Olsztyn S.A., Z dziejów olsztyńskiej radiofonii, Olsztyn 2012.

Publikacje

 • Radio i telewizja na Warmii i Mazurach po 1945 roku, „Masovia”, nr 11/2008.
 • Radiowęzeł Olsztyński - użytkowa propaganda, media elektroniczne w powojennych dziejach regionu [w:] Pomiędzy kultura, a komunikowaniem. Studia z dziejów mediów. J. Szydłowska, A. Frankowiak [red.] Olsztyn 2010.
 • Pogranicze z bliska i z daleka w ujęciu reportażystów radiowych traktujących o tej problematyce [w:] Radio i społeczeństw, G. Stachyra, E. Pawlak-Hejno [red.] Lublin 2011.
 • Sprawozdanie z Warsztatów Reportażu Radiowego, 9.04.2011 „Media-Kultura-Komunikacja Społeczna” nr 7/2011-2012.
 • The local broadcasting station of the Polish Radio. The representative example of the development and social function of the Polish Radio. [w:] Media, Power and Empowerment: Central and Eastern European Communication and Media Conference Ceecom, Tereza Pavlíčková, Irena Reifová [red.], Prague 2012.
 • Programmes for national minorities in the Polish Radio. [w:] The important tasks of the public radio. Radio. Community. Challenges. Aestetics. Grażyna Stachyra[red.] Lublin 2013.
 • Lokalne radio jako kreator i odtwórca pamięci zbiorowej, [w:] Olsztyn jako region pamięci 1945-1989, K. Narojczyk [red:], Olsztyn 2013.
 • Problematyka pamięci i upamiętniania w audycjach lokalnego radia i telewizji, [w:] Olsztyn, jako region pamięci 1989-2013, K. Narojczyk [red.], Olsztyn 2013.
 • Fotocast narracja intermedialna, próba interpretacji gatunku. [w:] Radio w dobie nowych mediów U. Doliwa[ red.], Olsztyn 2014.
 • Audycja radiowa Małe ojczyzny, czyli wyprawa na tropach kultur pamięci [w:] Meandry kultur pamięci po 1945 r. Studia i szkice, K. Narojczyk [red.], Olsztyn 2014.
 • The public Radio Broadcasting station in Olsztyn as a communication channel in public space. A reconnaissance, [w:] Between Oblivion and the New Order. From research on relationships among memory cultures in former East Prussia after World War Two. Studies and sketches, Olsztyn 2014.
 • Sformatowany dżingiel czy formatowanie dżinglami – analiza sygnałów dźwiękowych, [w:] Gatunki i formaty we współczesnym świecie [Wiesław Godzic, Andrzej Kozieł, Joanny Szylko-Kwas red] Wydawnictwo Polltext, Warszawa 2015.( tekst napisany wspólnie z dr Urszulą Doliwa I członkami Radiowego Koła Naukowego Eter)
 • Codzienność zapisana i zapamiętana.  Tropami poetki, dziennikarki i pisarki Maryny Okęckiej-Bromkowej. [w:] Radio w cyfrowym świecie. Regionalne rozgłośnie radiowe, M. Łyszczarz, M. Sokołowski [red.], Olsztyn, 2016.
 • Audycje religijne jako zwiastun „nowych czasów” w kontekście przekazu radia lokalnego – Rozgłośni Polskiego Radia w Olsztynie. [w:] Blask religii. Media w poszukiwaniu sacrum i autorytetów, R. Sierocki, M. Sokołowski, A. Zduniak[red.], Toruń, 2016.
 • Kampania na antenie regionalnego Radia Olsztyn poświęcona Tysiącleciu Państwa Polskiego. Między propagandą, a rzetelnym, Zeszytu Naukowe, 2016 tom XXX, Ostrołęka 2016.
 • Encyklopedia Warmii i Mazur, hasła z zakresu historii radia w regionie(http://encyklopedia.warmia.mazury.pl/)
 • Über „Allensteiner Nachrichten” im Radio Allenstein(I), Nr. 5 (150) Allenstein – Olsztyn 24.05.2016.
 • Über „Allensteiner Nachrichten” im Radio Allenstein (II), Nr. 6 (151) Allenstein – Olsztyn 24. 06.2016.
 • Dżingiel identyfikujący stację jako istotny element programu radiowego. Analiza procesu produkcji, Media, Kultura, Komunikacja Społeczna, 12 (4),2016.
 • Radio Rajdowe Rozgłośni Regionalnej Polskiego Radia w Olsztynie 1998-2016, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica, 39 (1), 2017.
 • Maryna Okęcka-Bromkowa i jej dzieło Cz. I,  Bez Wierszówki, (6-8) 2017. 
 • Maryna Okęcka-Bromkowa i jej dzieło Cz. II, Bez Wierszówki, (9-10) 2017.
 • Para Live- między teatrem wyobraźni, a rzetelny przekazem radiowym, [w:] Radio w badaniach naukowych i praktyce akademickiej, M. Białek[red.], Warszawa 2018.

Konferencje naukowe:

 • Komunikacja między Wisłą a Niemnem, „Radio i telewizja na Warmii i Mazurach po 1945 roku”, Academia Baltica, Towarzystwo Miłośników Twierdzy Boyen, 17-20 maja 2007 Giżycko.
 • XVIII Powszechny Zjazd Historyków Polskich, 16-19 września 2009, Sympozjum historii prasy.
 • Dziennikarstwo jako zawód i powołanie, „Media regionalne w służbie społecznej, kronikarze, krytycy, obserwatorzy”, 4-5 listopada 2009 UMK w Toruniu.
 • Radio, a społeczeństwo, „Pogranicze z bliska i z daleka”, 12-13 kwietnia 2010 UMCS w Lublinie.
 • Central and East European Communication and media Conference, Media, power and empowerment, “The local broadcasting station of the Polish Radio, the representative example of the development and social function of the Polish Radio”, 26-27 kwietnia 2012, Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy.
 • IV Spotkanie Warsztatowe Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej, „Analiza wywiadów video z Visual History Archive”, 27-28 października 2012, Warszawa, Dom Spotkań z Historią, Warszawa.
 • Warsztaty metodologiczne w ramach projektu badawczego „Związki kultur pamięci w dawnych Prusach wschodnich po 1945 r. Analiza porównawcza na przykładzie Olsztyna i Kłajpedy po II wojnie światowej, „ Kultury pamięci w perspektywie radiowo-telewizyjnej”,   14 grudnia 2012, UWM w Olsztynie.
 • Zmiana w dziennikarstwie. Profesjonalizm i kultura dziennikarska w Polsce”, 5 grudnia 2012, UW, Warszawa.
 • Aktualne problemy historii i kultury Litwy w dyskursie akademickim: interpretacje badaczy litewskich i polskich, „Audycje dla mniejszości na antenie publicznego radia w Polsce / Laidos mažumoms Lenkijos viešajame radijuje, 9-11 maja 2013, Wilno, Instytut Historii Litwy.
 • III Kongresie Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej „Mediatyzacja życia, kultury, polityki, „Przekaz radiowy jako reprezentatywny obraz kultur pamięci społeczności lokalnej”,   26 – 28 września 2013, UJ Kraków.
 • Językowy przekaz medialny, Kulturotwórcza rola mediów publicznych. 21 marca 2014, UW Warszawa.
 • Stare media w dobie nowych mediów. O strategiach dostosowawczych mediów tradycyjnych do naszej rzeczywistości medialnej, „Fotocast narracja intermedialna, próba interpretacji gatunku.”   2-3 czerwca 2014, Olsztyn.
 • Związki kultur pamięci w dawnych Prusach Wschodnich po 1945 r., „Małe Ojczyzny na tropach kultur pamięci”.   12-13 listopada 2015, UWM Olsztyn.
 • V Ogólnopolskie seminarium medioznawcze, Gatunki i formaty we współczesnym świecie, „Sformatowany dżingiel czy formatowanie dżinglami – analiza sygnałów dźwiękowych, 26-27 marca 2015, UW Warszawa.
 • Religia i media. Nowy kontekst komunikacji, „Audycje religijne jako zwiastun „nowych czasów” w kontekście przekazu radia lokalnego – Rozgłośni Polskiego Radia w Olsztynie”, 20 maja 2015, UWM Olsztyn.
 • Radio w cyfrowym świecie, „Codzienność zapisana i zapamiętana – tropami poetki, dziennikarki i pisarki Maryny Okęckiej-Bromkowej”, 02-03 października 2015, UWM Olsztyn.
 • Historie radia, „Archiwum Polskiego Radia jako region pamięci zapisanej. Próba penetracji antropologii pamięci na przykładzie zbioru Maryny Okęckiej-Bromkowej”, 10 kwietnia 2016, UMK Toruń.
 • Medium radiowe w oczach współczesnych badaczy, „Radio rajdowe. Monograficzna stylistyka publicznego nadawcy”, 17-18 maja 2016, UŁ Łódź.
 • IV Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Komunikowanie społeczne w dobie nowych technologii, „Dżingiel identyfikujący stację jako istotny element programu radiowego”, 15-17 września 2016, UAM Poznań.
 • I ogólnopolska Naukowa Konferencja rozgłośni studenckich, „Para live – miedzy teatrem wyobraźni, a rzetelnym przekazem radiowym”, 11-12 października 2016, UG Gdańsk.
 • PRL-owskie resentymenty, Polskie Radio Olsztyn – wazki regionalny głos w misji niesienia tysiącletniej państwowości. Między propaganda, a rzetelnym zapisem dziejów. 22-23 listopada 2016, UB Białystok.
 • Media against Hate Workshop Community Media Forum Europe, 7-9 czerwca 2017, UWM Olsztyn.
 • ECREA Radio Research Conference, „The radio Archive the representative example of the collecting the social memory. Context of the oral history collecting”, 12-14 września 2017, UMCS Lublin.
 • The radio conference, The Archive of Polish Radio folk culture collection: A collective memory analysis, 10-13październik 2018, Monash University Prato, Włochy.
 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rozgłośni Studenckich "Radioucze(L)ni", „Z tradycją w nowoczesność, reportaż radiowy w radiu studenckim”, 9 października 2018, UG Gdańsk.
 • IX Ogólnopolska konferencja Metodologiczna Medioznawców, Człowiek hipermedialny. Komunikowanie w czasach gier wideo social mediów i doświadczeń VR, 15-16 listopada 2018, UW Warszawa.
 


Instytut
Dziennikarstwa
i Komunikacji
Społecznej
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 47
tel. 89 524 63 55 idziks.human@uwm.edu.pl