• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

dr hab. Maria Rółkowska

Katedra Dziennikarstwa

pok. 351, tel. (089) 524 63 52

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Stopnie naukowe:

 • magister filologii polskiej Uniwersytet Gdański, czerwiec 1996,
 • doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa Uniwersytet Gdański, luty 2003,

Zainteresowania naukowo-badawcze:

 • historia mediów,
 • polonia i media polonijne oraz polskojęzyczne,
 • komunikacja międzykulturowa i międzynarodowa,
 • podróżopisarstwo polskie i światowe,
 • nauczanie języka polskiego jako obcego.

Współpraca:

 • 16-22 marca 2014 – przeprowadzenie wykładów  w Universita degli Studi di    Genova, Dipartimento di Lingue e Culture Moderne (w ramach programu LLP    Erasmus dla nauczycieli akademickich),
 • 04-07 maja 2015 – przeprowadzenie wykładów  w Universita degli Studi di Genova, Dipartimento di Lingue e Culture Moderne (w ramach programu LLP Erasmus+ dla nauczycieli akademickich),


Współpraca z zagranicą związana z nauczaniem języka polskiego jako obcego:

 • autor projektu i organizator intensywnego kursu języka polskiego jako obcego 
  dla studentów programu ERASMUS – EILC 2008 (1-26 września 2008), Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
 • współautor projektu i organizator intensywnego kursu języka polskiego jako obcego 
  dla studentów programu ERASMUS – EILC 2010 (30 sierpnia - 24 września 2010), Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
 • autor projektu i organizator intensywnego kursu języka polskiego jako obcego 
  dla studentów programu ERASMUS – EILC 2011 (29 sierpnia – 23 września 2011), Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
 • autor projektu i organizator intensywnego kursu języka polskiego jako obcego dla studentów programu ERASMUS – EILC 2012 (27 sierpnia – 21 września 2012), Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
 • autor projektu i organizator intensywnego kursu języka polskiego jako obcego dla studentów programu ERASMUS – EILC 2013 (02 września – 20  września 2013), Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
 • organizator intensywnego kursu języka polskiego jako obcego dla studentów programu Erasmus – 8-20 września 2014, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
 • organizator intensywnego kursu języka polskiego jako obcego dla studentów programu Erasmus – 10-23 września 2015, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
 • organizacja 120-godzinnego kursu języka polskiego jako obcego dla uchodźców z Ukrainy (uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjalnej) – styczeń – czerwiec 2015, Ośrodek w Rybakach (na mocy porozumienia między UWM a Caritasem),
 • organizacja 90-godzinnego kursu języka polskiego jako obcego dla uchodźców z Ukrainy (uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjalnej) – styczeń – czerwiec 2016, Ośrodek w Rybakach (na mocy porozumienia między UWM a Caritasem),
 • organizator intensywnego kursu języka polskiego jako obcego dla studentów programu Erasmus – 12-23 września 2016, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
 • organizator intensywnego kursu języka polskiego jako obcego dla studentów programu Erasmus – 11-22 września 2017, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
 • w sierpniu 2018 roku  – lektor języka polskiego jako obcego podczas dwutygodniowej Letniej Akademii Kultury i Języka Polskiego, która  odbywała się na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (projekt realizowany był przez Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczpospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą).
 • organizator intensywnego kursu języka polskiego jako obcego dla członków Związku Polaków na Ukrainie Oddział im. Adama Mickiewicza w Odessie – 20-24  września 2018, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,

  Funkcje/Stanowiska:

  • od lutego 2008 – kierownik Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców (jednostki ogólnouczelnianej UWM),
  • od 2012 roku- członek Wydziałowej Komisji Wyborczej,
  • opiekun roku na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna UWM w Olsztynie na studiach licencjackich w okresach: a) od 1 października 2003 roku do 30 września 2006 roku, b) od 1 października 2013 do 30 września 2016 roku, c) od 1 października 2018 roku.


  Członkostwo w międzynarodowych i krajowych organizacjach oraz towarzystwach naukowych

  • Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego Jako Obcego - nieprzerwanie od 2008 roku,
  • Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, oddział w Olsztynie -  nieprzerwanie od 2010 roku,
  • European Communication Research and Education Association - od 2018 roku,
  • Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej – od 2018 roku.

  Nagrody:

  • 1 października 2011 roku – nagroda indywidualna Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, II stopnia, za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej,
  • 2 lipca 2012 roku - nagroda indywidualna Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, I stopnia, za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej,
  • marzec 2012 - projekt intensywnego kursu języka polskiego jako obcego – ERASMUS EILC, realizowany przez Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców UWM w dniach  29 sierpnia – 23 września  2011 roku, został uznany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie za przykład dobrej praktyki w programie Erasmus. O wyborze zadecydowała przede wszystkim bardzo dobra organizacja i dbałość o studentów, jak również ciekawe metody zachęcania studentów do komunikowania się po polsku: http://www.erasmus.org.pl/odnosniki-podstawowe/przyklady-dobrych-praktyk,
  • lipiec 2014 - kurs ERASMUS EILC realizowany w roku 2013 przez Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców UWM został nominowany w konkursie EDUInspiracje 2014,

  Działalność organizacyjna i popularyzatorska:

  • od 1 października 2003 roku do 30 września 2006 roku – opiekun roku na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna na studiach licencjackich stacjonarnych,
  • 21.04.2012 – przeprowadzenie wykładu na temat historii telewizji w Polsce dla Uniwersytetu Dzieci,
  • wrzesień 2013 –  współautor (wraz z dr Joanną Szydłowską)  warsztatu „Olsztyn wielokulturowy – wczoraj i dziś” w ramach 11. Olsztyńskich Dni Nauki,
  • od 1 października 2013 roku – opiekun roku na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna na studiach licencjackich niestacjonarnych,
  • 14.05.2014 – członek Komisji XLIII Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych, UWM w Olsztynie,
  • wrzesień 2014 – współautor (wraz z dr  hab. Joanną Szydłowską)  warsztatu „Wielokulturowa stolica Warmii i Mazur. Przeszłość i teraźniejszość” w ramach 12. Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki,
  •  wrzesień 2015 – współautor (wraz z dr  hab. Joanną Szydłowską, prof. UWM)  zajęć „Jakie dobranocki oglądali wasi rodzice?” w ramach 13. Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki,
  • 19.11.2015 – przeprowadzenie, w ramach „Czwartków z humanistyką” warsztatu zatytułowanego „Komunikacja międzykulturowa w teorii i praktyce”, Wydział Humanistyczny UWM,
  • wrzesień 2016 – współautor (wraz z dr  hab. Joanną Szydłowską, prof. UWM)  zajęć „Dziadkowie, rodzice i my przed szklanym ekranem. Telewizja w Polsce wczoraj i dziś” w ramach 14. Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki,
  • 16.12.2016 – wygłoszenie odczytu w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Braniewie, związanego z zakończeniem obchodów Roku Sienkiewicza, pod tytułem „Amerykański rozdział biografii i twórczości Henryka Sienkiewicza”,
  • 01.03.2017 – organizacja spotkania z cudzoziemcami pod tytułem „Różnice kulturowe w praktyce – obcokrajowcy opowiadają o swoich krajach” w ramach Dnia Międzykulturowego na Wydziale Humanistycznym UWM,
  • 01.08.2017 - wygłoszenie wykładu o podstawach komunikacji międzykulturowej  na Festiwalu Kultury Kresowej w Mrągowie,
  • grudzień 2017 - członek komisji oceniającej Gminnego Konkursu Literackiego „Opowieść Wigilijna Wierszem i Prozą” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Jonkowo,
  • 27.09.2018 - współautor (wraz z dr  hab. Joanną Szydłowską, prof. UWM)  zajęć  „Wiedza i śmiech. Telewizyjne programy dla dzieci i młodzieży” w ramach 16. Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki,

  Prowadzone przedmioty:

  Zajęcia prowadzone w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej:

  • Historia prasy w Polsce i na świecie – ćwiczenia,
  • Historia radia i telewizji w Polsce i na świecie  – ćwiczenia i wykłady,
  • Seminarium dyplomowe,
  • Komunikowanie międzykulturowe i międzynarodowe – ćwiczenia i wykłady,
  • Podróżopisarstwo polskie w II połowie XIX wieku i formy  prereportażowe (przedmiot do wyboru)  – wykład,
  • Media polonijne i polskojęzyczne w Unii Europejskiej w latach 2004-2011 (przedmiot do wyboru)  – wykład i ćwiczenia,
  • Wybitne postaci radia i telewizji –  ćwiczenia,
  • Warsztat specjalistyczny – język angielski dla dziennikarzy.


  Zajęcia prowadzone na innych kierunkach UWM:

  • Basic Polish – zajęcia na I roku kierunku lekarskiego w języku angielskim – Wydział Nauk Medycznych UWM,
  • Polish – zajęcia na II roku kierunku lekarskiego w języku angielskim – Wydział Nauk Medycznych UWM,
  • Polish in conversations – elective course  – Wydział Nauk Medycznych UWM,
  • zajęcia z języka polskiego jako obcego (na poziomach A1, A2, B1, B2) prowadzone w Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców UWM,
  • Zagadnienia testowania i certyfikacji języka polskiego jako obcego – ćwiczenia, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, specjalizacja jpjo.
  • Język polski w Europie i na świecie – wykład, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, specjalizacja jpjo.
  • indywidualny kurs języka polskiego dla Osób Głuchych –  dla Biura Osób Niepełnosprawnych UWM.

  Publikacje naukowe:

  Książki:

  • Polskość z daleka i z bliska. Publikacja jubileuszowa z okazji pięciolecia działalności Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pod red. I. A. Ndiaye, M. Rółkowskiej, Olsztyn 2010, s. 191.
  • Бизнес-курспольскогоязыка. Учебноепособие, A. Kiklewicz, S. Przybyszewski, M.Rółkowska,  Mińsk 2014, s. 271.
  • W Polsce i poza jej granicami. Media w XX i XXI wieku, pod red. A. Frankowiak, M. Rółkowskiej, J. Szydłowskiej,  Publikacje Centrum Badań Europy Wschodniej UWM w Olsztynie, Olsztyn 2014, s. 346.


  • Język polski – nie taki obcy, pod red. I. Ndiaye, S. Przybyszewskiego, M. Rółkowskiej, Olsztyn 2015, s. 179.
  •  M. Rółkowska, 2018, Polskie Italie. Prasowy obraz Włoch początku XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie, ss. 328.

  Artykuły:

  • Pierwsze polskie westerny. Sienkiewicza i Wiśniewskiego nowele, opowiadania i listy o tematyce amerykańskiej [w:] Regionalne - Narodowe – Uniwersalne. Literatura i media w perspektywie komparatystycznej, pod red. G. Borkowskiej, B. Darskiej, A. Staniszewskiego, Olsztyn, 2004, s. 58 -73.
  • Media w nauczaniu języka polskiego jako obcego [w:] U progu wielkiej zmiany? Media w kulturze XXI wieku, pod red. M. Sokołowskiego, Olsztyn, 2005, s. 219 - 229.
  • Sienkiewiczowski szok kulturowy, czyli o amerykańskich zwyczajach sprzed ponad stu lat, „Media – Kultura - Komunikacja Społeczna. Zeszyty Naukowe Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM”, 2006, nr 2, s. 159 -166.
  • Dziesięciolecie Związku Polaków we Włoszech (1996 – 2006). Zarys historii i działalności, „Przegląd Polonijny” 2007, nr 3, s. 53-63.
  • „Nieprzetapialni”- obraz Polonii amerykańskiej w utworach Henryka Sienkiewicza i Sygurda Wiśniowskiego, „Media – Kultura - Komunikacja Społeczna. Zeszyty Naukowe Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM”, 2007-2008, nr 3-4, s. 209 - 220.
  • Z ziem polskich za ocean. Podróże polskich pisarzy w II połowie XIX wieku [w:] Komunikowanie i komunikacja na ziemiach polskich w latach 1795 – 1918, pod red. K. Stępnika i M. Rajewskiego, Lublin 2008, s. 31- 42.
  • Między mitem dobrego a złego dzikusa – rdzenni mieszkańcy Ameryki Północnej w XIX-wiecznych relacjach z podróży polskich pisarzy , „Media – Kultura - Komunikacja Społeczna. Zeszyty Naukowe Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM” 2009, nr 5, s. 187- 197.
  • Wizerunek Polaków we Włoszech na przełomie XX i XXI wieku – fakty, stereotypy, mity [w:] Mity  i stereotypy w polityce. Przeszłość i teraźniejszość, pod red. A. Kasińskiej-Metryki i M. Gołosia, Toruń 2010, s. 240 - 255.
  • Wywiad prasowy jako tekst uniwersalny w nauczaniu języka polskiego jako obcego,  „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” 2010, t.17, s. 343 - 350.
  • Rzymski dziennik GR Multilingue w języku polskim. Analiza zawartości serwisów prasowych [w:] Pomiędzy kulturą a komunikowaniem. Studia z dziejów mediów, pod red. A. Frankowiak i J. Szydłowskiej, red. nauk. Z. Anculewicz, Olsztyn 2010, s. 12 - 22.
  • Spotkanie w pół drogi. Kilka uwag na temat komunikacji międzykulturowej w nauczaniu języka polskiego jako obcego [w:] Aspekty komunikacji w kształceniu polonistycznym, pod red. J. Krawczyka i R. Makarewicz, Olsztyn 2010, s. 219-230.
  • Czy amerykański step pachnie? Egzotyczne krajobrazy Stanów Zjednoczonych w twórczości Henryka Sienkiewicza i Sygurda Wiśniowskiego, „Studia Ełckie” 2010 (nr 12), s. 7-18.
  • Kulturowo-kulinarne fusion, czyli rodziny binacjonalne – jako przykład komunikowania międzykulturowego – w świetle prasy polskiej, „Studia Ełckie” 2010 (nr 12), s. 221-227.
  • Promocja kultury polskiej we Włoszech w latach 2007-2009 (na podstawie prasy polskojęzycznej na Półwyspie Apenińskim) [w:] Polskość z daleka i z bliska. Publikacja jubileuszowa z okazji pięciolecia działalności Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pod red. I. A. Ndiaye, M. Rółkowskiej, Olsztyn 2010, s. 71-93.
  • Tablice i teksty. Ślady włoskich peregrynacji  romantyków i pozytywistów na łamach prasy polonijnej [w:] Teka rozmaitości z wieku nie tylko XIX. Prace ofiarowane Profesorowi Janowi Dacie z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, pod red. S. Karpowicz-Słowikowskiej i T. Linknera, Gdańsk 2011, s. 355-361
  • M. Babecki, M. Rółkowska, Problematyka wizerunkowego modelowania polskości w podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego – między obrazem a tekstem,  „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” 2011, s. 313-320.
  • Santo subito – beato adesso – Jan Paweł II na łamach prasy polskojęzycznej we Włoszech (2005-2011), „Studia Ełckie” 2011 (13),  s. 257-268.
  • Wizerunek rodziny dwukulturowej w dyskursie prasowym (na przykładzie związków polsko-włoskich w prasie polonijnej przełomu XX i XXI wieku) [w:] Rodzina we współczesnym świecie, pod red. M. Howorus-Czajki, K. Kaczor i A. Wieruckiej, Gdańsk 2011, s. 181-190.
  • S. Przybyszewski, M. Rółkowska, Podręczniki do nauczania języka polskiego jako obcego – krótki przegląd i co z niego wynika [w:] Polskość  ponad granicami, pod red. G. Czetwertyńskiej, A. Karczewskiej, S.J. Żurka, Lublin 2011, s. 67-80.
  • S. Przybyszewski, M. Rółkowska, Językowe i kulturowe aspekty nauczania języka polskiego jako obcego studentów z krajów arabskich [w:] Glottodydaktyka polonistyczna w obliczu dynamiki zmian językowo-kulturowych i potrzeb społecznych, pod red. J. Mazura, A. Małyski, K. Sobstyl, Lublin 2013, s. 185-193.
  • O Rzeczpospolitej Sztabińskiej, historii i pracy duszpasterskiejwspomnienia księdza Jakuba Rółkowskiego jako dokument czasów, „Studia Ełckie” 2013, nr 1(15), s. 29-36.
  • Prasa polskojęzyczna we Włoszech jako materiał dydaktyczny w nauczaniu języka polskiego jako obcego i kultury polskiej, "Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców" 2013, t. 20,  s. 313-321. 
  • Uczenie się i postrzeganie języka polskiego oraz kultury polskiej przez studentów programu Erasmus jako aspekt komunikacji międzykulturowej, „Media – Kultura - Komunikacja Społeczna. Zeszyty Naukowe Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM”, 2013, nr 9, s. 72-83.
  • Media polonijne i polskojęzyczne w Unii Europejskiej w latach 2004-2012, w: W Polsce i poza jej granicami. Media w XX i XXI wieku, pod red. A. Frankowiak, M. Rółkowskiej, J. Szydłowskiej, Publikacje Centrum Badań Europy Wschodniej UWM w Olsztynie, Olsztyn 2014, s. 97- 116.
  • O rolach i cechach osobowościowych dobrego lektora języka polskiego jako obcego – na podstawie opinii studentów, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” 2014, tom 21, s. 109-117.
  • Dziesięciolecie działalności Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (2005-2015) [w:] Język polski – nie taki obcy, pod red. I. Ndiaye, S. Przybyszewskiego, M. Rółkowskiej, Olsztyn 2015, s. 9-20.
  • Jak pokazać małą ojczyznę cudzoziemcom i jak jest ona przez nich postrzegana? Warmia i Mazury jako źródło wiedzy o historii i kulturze polskiej w nauczaniu języka polskiego jako obcego [w:] Język polski – nie taki obcy, pod red. I. Ndiaye, S. Przybyszewskiego, M. Rółkowskiej, s. 71-84.
  • Ewa Prządka o Włoszech w Polsce i polskiej Italii – audycje w eterze i „Świadectwa” na papierze [w:] Radio w cyfrowym świecie, pod red. M. Łyszczarza i M. Sokołowskiego, Olsztyn 2016, s. 126-136.
  • Polish Web-Based Press as a Source of Information about Polish Community (Polonia) and Poles Abroad in Italy and Cyprus Case Study [in:] Old and New Mixed Together – Communication and Culture in the New Media Era, edited by U. Doliwa, H. Leleń, Olsztyn 2016, s. 19-34.
  • Od odkrycia Ameryki do krainy bogactw – Nowy Świat w kulturze i literaturze polskiej (XV-XVII w.), „Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego” 2016, XXX, s. 301-314.

  Inne publikacje:

  Artykuły popularyzujące naukę:

  • 2004, Zapomniany przyjaciel Sienkiewicza, „Przegląd Polski” (Tygodniowy Dodatek Literacko-Społeczny „Nowego Dziennika” Nowy Jork) numer z dnia 20 sierpnia 2004, s. 8–9.
  • 2017, Włosi w śniegach Mazur, „Polonia Włoska. Biuletyn Informacyjny” nr 3–4, s. 28–29.

  Wspomnienia:

  • 2013, „Wujek, nie odchodź…” [w:] Lech Włodzimierz Krajewski 1950–2012. In memoriam, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie, s. 187.

  Współautorstwo wstępów w naukowych pracach zbiorowych:

  • Iwona Anna Ndiaye, Maria Rółkowska, 2010, Wstęp [w:] Polskość z daleka i z bliska, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, s. 7–11.
  • Anita Frankowiak, Maria Rółkowska, Joanna Szydłowska, 2014, Wstęp [w:] W Polsce i poza jej granicami. Media w XX i XXI wieku, Publikacje Centrum Badań Europy Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, s. 5–6.
  • Iwona Anna Ndiaye, Sebastian Przybyszewski, Maria Rółkowska, 2015, Wstęp [w:], Język polski – nie taki obcy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, s. 7–8.

  Konferencje naukowe:

  • NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO I POLSKIEJ KULTURY W NOWEJ RZECZYWISTOŚCI EUROPEJSKIEJ, „Polonicum” Instytut Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Uniwersytetu Warszawskiego, Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego, Warszawa, 2004,
  • U PROGU WIELKIEJ ZMIANY? MEDIA W KULTURZE XXI WIEKU. NURTY – KATEGORIE – IDEE, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn, 2005,
  • KOMUNIKOWANIE I KOMUNIKACJA NA ZIEMIACH POLSKICH W LATACH 1795 -1918, Zakład Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, Biała Podlaska – Roskosz, 2007,
  • ASPEKTY KOMUNIKACJI W KSZTAŁCENIU POLONISTYCZNYM, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn, 2008,
  • TEKSTY I PODTEKSTY W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO - 2, Katedra Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej UŁ, Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ, Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego Jako Obcego, Łódź, 2008,
  • MITY I STEREOTYYPY W POLITYCE. PRZESZŁOŚĆ I TERAŹNIEJSZOŚĆ,  Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie, Chełm, 2009,
  • RODZINA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE – MODELE, ROLE, FUNKCJE, Uniwersytet Gdański, Katedra Kulturoznawstwa, Gdańsk, 2009,
  • POLSKOŚĆ POZA GRANICAMI RZECZPOSPOLITEJ, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Ostróda, 2010,
  • TEKSTY I PODTEKSTY W NAUCZANIU JPJO 3, Katedra Lingwistyki Stosowanej 
  • i Kulturowej UŁ, Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ, Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego Jako Obcego, Łódź, 2010,
  • GLOTTODYDAKTYKA POLONISTYCZNA W OBLICZU DYNAMIKI ZMIAN JĘZYKOWO-KULTUROWYCH I POTRZEB SPOŁECZNYCH, UMCS Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS, Lubin,  2011,
  • GLOTTODYDAKTYKA – MEDIA – KOMUNIKACJA. KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI KOMUNIKACYJNEJ, Katedra Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź,  2012,
  • EUROPA W MEDIACH, MEDIA W EUROPIE, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn, 2013,
  • GLOTTODYDAKTYKA – MEDIA – KOMUNIKACJA. NEGOCJOWANIE ZNACZEŃ, Katedra Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź,  2014, (24-25.04),
  • STARE MEDIA W DOBIE NOWYCH MEDIÓW. O STRATEGIACH DOSTOSOWAWCZYCH MEDIÓW TRADYCYJNYCH DO NOWEJ RZECZYWISTOSCI MEDIALNEJ, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn, 2014, (2-3.06.)
  • NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO. TRADYCJE I INNOWACJE, Szkoła Języka i Kultury Polskiej KUL i Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego, Lublin 2014, (26-27.09)
  • RADIO W CYFROWYM ŚWIECIE, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – Katedra Socjologii, Olsztyn 2015 (02-03.10.2015)
  • NOWE ZJAWISKA W JĘZYKU, TEKŚCIE I KOMUNIKACJI VI. JĘZYK EDUKACJI. JĘZYK W EDUKACJI, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – Instytut Polonistyki i Logopedii, Olsztyn 2016 (21-22.04.2016)
  • Bariery i pomosty w  kulturze i języku, Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa, Uniwersytet Opolski, Opole 2017 (18-20.10.2017)
  • Zjawisko nomadyzmu w kulturze, literaturze i komunikacji językowej (aspekty filozoficzne, semiotyczne i antropologiczne), Centrum Badań Europy Wschodniej i Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2017 (26-28.06.2017)
  • Zjawiska migracji i uchodźstwa w kulturze i sztuce XX/XXI wieku, Instytut Nauk Politycznych, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Ostromeck k. Bydgoszczy 2018 (8-9.05.2018)

  Promotorstwo prac dyplomowych (licencjackich):

  Liczba recenzowanych prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich): 122,

  Liczba wypromowanych prac dyplomowych: 150 licencjackich i 2 magisterskie,


  Poniżej wybrane losowo tytuły prac:

  • Wizerunek Radosława Sikorskiego w prasie polskiej lat 2005-2009,
  • Wizerunek Iwony Szymańskiej-Pavlović na łamach prasy regionalnej i ogólnopolskiej w latach 2005-2009,
  • Wizerunek Fundacji "Pogranicze" i Ośrodka "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" na łamach prasy polskiej w latach 2000-2009,
  • "Tygodnik Suwalski" w latach 2005-2009 - analizy formy i treści,
  • "Głos Pasłęka" - historia, twórcy, zawartość miesięcznika,
  • Od Radia Wa-Ma Mrągowo do Radia Planeta Mrągowo - 10 lat działalności rozgłośni,
  • Praca korespondenta wojennego i zagranicznego na przykładzie doświadczeń dziennikarskich Piotra Kraśki,
  • Sztuka reportażu podróżniczego na podstawie twórczości Beaty Pawlikowskiej,
  • Interwencja zbrojna w Iraku na łamach "Newsweek Polska" i "Polski Zbrojnej" w 2003 roku,
  • Stereotyp Polaka w prasie polskiej i niemieckiej w latach 2004-2009,
  • Anna Politkowska - biografia, dorobek dziennikarski, doniesienia prasowe,
  • Wizerunek prasowy Zbigniewa Religi w polskich tygodnikach opiniotwórczych w latach 2005-2007,
  • Wizerunek medialny Artura Boruca w prasie polskiej lat 2006-2008,
  • Firma Red Bull i jej innowacyjna strategia promocji,
  • Dwutygodnik "VIVA!" na polskim rynku prasowym. Historia twórcy, zawartość.,
  • Reklamy społeczne promujące polską transplantologię i ich wpływ na odbiorców,
  • Cztery portrety Manueli Gretkowskiej w prasie polskiej lat 2006-2008,
  • Wpływ reklamy telewizyjnej na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym,
  • Wizerunek współczesnej rodziny w prasie kobiecej na przykładzie "Twojego Stylu" i "Olivii" w latach 2007-2008,
  • Zjawisko prostytucji na łamach polskich tygodników opiniotwórczych w latach 2000-2007,
  • Wpływ muzyki na odbiorcę w telewizyjnej reklamie produktów spożywczych,
  • Wizerunek medialny Roberta Kubicy w "Gazecie Wyborczej" i "Przeglądzie Sportowym" w 2008 roku,
  • Fotografia prasowa Tomasza Waszczuka - fotoreportera olsztyńskiej "Gazety Wyborczej",
  • Małżeństwo polsko-cypryjskie jako przykład komunikacji międzykulturowej,
  • "Fakty" TVN - historia, twórcy, opinie,
  • Wacław Kapusto - fotoreporter "Panoramy Północy",
  • Monografia polskiej edycji "NationalGoegraphic",
  • Oriana Fallaci i jej światopogląd na łamach polskiej prasy w latach 2001-2006,
  • Silvio Berlusconi na łamach polskiej prasy w latach 1994-2006,
  • Perswazja w reklamie audiowizualnej na przykladzie kampanii społecznej "Poszukiwania 45+",
  • Estetyka reklamowa w twórczości OlivieroToscaniego,
  • Unia Europejska na łamach polskich tygodników opiniotwórczych w latach 2004 - 2007,
  • Tomasz Lis - dziennikarz trzech telewizji,
  • „Medialna Starość” - wizerunek osób starszych w prasie polskiej lat 2004 – 2007,
  • Wizerunek miasta Miłomłyn na łamach "Gazety Ostródzkiej" w latach 2004- 2007,
  • Miesięcznik "Poznaj świat" - dawniej i dziś. Zarys ewolucji pisma,
  • Kształtowanie się środowiska telewizyjnego w Olsztynie do 2002 roku,
   


  Instytut
  Dziennikarstwa
  i Komunikacji
  Społecznej
  . ul. Kurta Obitza 1
  10-725 Olsztyn
  tel. 89 524 63 47
  tel. 89 524 63 55 idziks.human@uwm.edu.pl