• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

dr hab. Urszula Doliwa, prof. UWM

KATEDRA DZIENNIKARSTWA

pok. 253, tel. (089) 524 63 56Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

english version

Stopnie naukowe:

magister: (2002, RADIO LOKALNE JAKO MEDIUM REKLAMOWE, dr hab. Michał Gajlewicz, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego)

doktor: (2007, RADIO STUDENCKIE W POLSCE. TYPOLOGIA - FORMUŁA PROGRAMOWA – FUNKCJE SPOŁECZNE, dr hab. Wiesław Sonczyk, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego)

doktor habilitowany: (2016, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Dyscyplina:

nauki o polityce, nauka o mediach

Specjalności:

medioznawstwo

Zainteresowania naukowo-badawcze:

radiofonia, media społeczne, media obywatelskie, media lokalne, społeczeństwo obywatelskie

Współpraca:


 • Członek European Communication Research and Education Association
 • Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej
 • Członek Community Media Forum Europe


Funkcje/Stanowiska:


 • Zastępca Dyrektora Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej (Wydział Humanistyczny, UWM) - 2013-14.
 • Członek Zarządu  Community Media Forum Europe
 • Członek redakcji czasopisma „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna”,  http://uwm.edu.pl/mkks/redakcja/
 • Członek Rady Konsultacyjnej działającej przy Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej


Kursy i staże:


 • Szkolenie z zakresu kompetencji medialnych realizowane w ramach projektu Media Against Hate, Wiedeń, 3-4 kwietnia 2017
 • Seminarium: język i antydyskryminacja, Amnesty International, Olsztyn, 16 stycznia 2016
 • Warsztaty Narodowego Centrum Nauki organizowane w ramach Dni NCN,  Olsztyn, 11-12 maja 2016
 • Szkolenie z prezentacji wyników badań naukowych w ramach projektu Skills Fundacji Nauki Polskiej, Kraków 4-5 września 2014
 • Staż naukowo-dydaktyczny w ramach programu Erasmus dla pracowników akademickich w Maltepe University, Stambuł, Turcja, 17-23 listopada 2013
 • Staż badawczy w Centre for Research in Media and Cultural Studies, University of Sunderland w charakterze visiting scholar, 3-15 września 2012
 • Kurs doskonalenia pedagogicznego przeznaczony dla nauczycieli akademickich, Katedra UNESCO UWM oraz Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich UWM, marzec – czerwiec 2012
 • Editorial Management and Ethics of MARS – Media Against Racism in Sport, MARS programme, Council of Europe, SDP, Warszawa 21-22 stycznia 2012
 • Letnia Szkoła “Media, Democratization and Civil Society”, Central European University, Budapeszt 2008
 • Kurs „Mikrofonowy start” – Centrum Szkolenia Polskiego Radia 1999


Nagrody:

 • Nagroda zespołowa II stopnia Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego za osiągnięcia organizacyjne, 2014
 • Nagroda zespołowa II stopnia Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego za osiągnięcia naukowe, 2007

Publikacje naukowe:

Książki:


 • Radio społeczne – trzeci obok publicznego i komercyjnego sektor radiowy, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2016.
 • Radio studenckie w Polsce, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2008.
 • Communication and culture in the new media era, Olsztyn 2016, (redakcja z dr Halszką Leleń)
 • Radio w dobie nowych mediów, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2014 (redakcja).


Publikacje w czasopismach naukowych

 1. Urszula Doliwa, Misja – wyzwanie nie tylko dla radia publicznego, 2007, „Studia Medioznawcze”, 1, s. 40-57.
 2. Radio studenckie w Olsztynie – historia, współczesność, perspektywy, 2004 „Studia Medioznawcze”, 4, s. 17-29.
 3. Radio medium lokalnym, 2004, „Studia Medioznawcze”, 1, s. 43-54.
 4. Urszula Doliwa, 2010, Elektroniczne media społeczne w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju, „Studia Medioznawcze”, 4, s. 65-78.
 5. Urszula Doliwa, 2010, На трагу радио эаjеднице у Полскоj „Комуникациjе – Медиjи – Култура”, 2, s. 237-248.
 6. Urszula Doliwa, 2010, Radio internetowe – realna alternatywa dla rozgłośni koncesjonowanych, „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna”, 6, s. 112-122.
 7. Urszula Doliwa, 2011, Radio inne niż wszystkie. Oferta programowa radiowęzłów więziennych w Polsce, „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna”, 7, s. 74- 88.
 8. Urszula Doliwa, Patryk Skrzat, Natalia Nowak, Anna Urban, Marek Lewiński, Adam Cichoń, Justyna Bagińska, Kinga Barma, Justyna Felka, Beata Wronka, Michał Kalinowski, Joanna Jarmużewska, 2012, Informacje zagraniczne w „Faktach” – głównym wydaniu programu informacyjnego TVN. Próba analizy ilościowej i jakościowej, „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna”, 8, s. 29-41.
 9. Urszula Doliwa, 2012, Dziennikarstwo obywatelskie czyli jakie?, „Nowe Media”, 3, s. 81-100.
 10. Urszula Doliwa, 2013, Radio społeczne a idea partycypacji społecznejna przykładzie Radia Spark FM, „Studia Medioznawcze”, 3, s. 101-112.
 11. Urszula Doliwa, 2013, Radio behind Bars. The Polish Case, „The RadioJournal”, 2 (11), s. 119-136.
 12. Stanisław Jędrzejewski, Urszula Doliwa, 2013, Local Radio – an Endangered Species? The Polish Case, „Media Transformations”, 10, s. 74-99.
 13. Urszula Doliwa, Larisa Rankovic, 2014, Time for Community Media in Central and Eastern Europe, „Central European Journal of Communication”,   1 (12), s. 18-33.
 14. Urszula Doliwa, Gabriella Velics, 2015, Voice of the Church: A Debate about Religious Radio Stations as Community Broadcasters, „Media and   Communication”, 4, s. 76-90.
 15. Urszula Doliwa, Anita Brzostowska, Lidia Pyzak, Monika Kowalska i Nikola Tyszka, 2015,  The Role of Television in Local Communities – The Case of Local Public Broadcaster – TVP Olsztyn, „Media and Communication”, 1, s. 89-103.
 16. Urszula Doliwa, The History of Student Radio in Poland, 2015,„Interactions: Studies in Communication and Culture”,  6, s. 107-125.

Rozdziały w monografiach

 1. Urszula Doliwa, 2004, Radio studenckie w Polsce w okresie transformacji 1989-2003 [w:] Edukacja medialna. Nowa generacja pytań i obszarów badawczych, Sokołowski M. (red.), Oficyna Wydawnicza KASTALIA, Olsztyn,  s. 457-464.
 2. Urszula Doliwa, 2005, Radio studenckie w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej [w:] Regionalne, narodowe, uniwersalne, Borkowska G., Darska B., Staniszewski A., Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM, Olsztyn, s. 251-265.
 3. Urszula Doliwa, 2005, Rola radia studenckiego w kształceniu studentów dziennikarstwa [w:] Teoria, praktyka, etyka. O kształceniu dziennikarzy w Polsce i na świecie, Siewierska-Chmaj A. (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów, s. 93-104.
 4. Urszula Doliwa, 2005, Radio studenckie w Internecie 2005, Język@multimedia, Dytman-Stasieńko A., Stasieńko J. (red.), Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu, Wrocław, s. 189-201.
 5. Urszula Doliwa, 2007, Student radio in Poland and in Germany – a comparison [w:] The medium with promising future, Jędrzejewski S. (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 113-121.
 6. Urszula Doliwa, Paulina Falkowska, 2010, Radio internetowe – nowy wymiar społecznej aktywności Polaków. Oferta sportowych stacji internetowych, [w:] Pomiędzy kulturą a komunikowaniem. Studia z dziejów mediów, Frankowiak A., Szydłowska J., Anculewicz Z. (red.),  Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego, Olsztyn 2010, s. 23-29.
 7. Urszula Doliwa, Polskojęzyczne audycje radiowe za granicą – próba charakterystyki, [w:] Polskość z daleka i z bliska. Publikacja jubileuszowa z okazji pięciolecia działalności Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Ndiaye I., Rółkowska M. (red.), Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2010, s. 107-124.
 8. Urszula Doliwa, Polish Student Radio in a Period of Changes, [w:] Medias and European Diversity, Soproni L., Horga I. (red.), Bruylant, Bruksela 2012, s. 279-288.
 9. Urszula Doliwa, 2012, The Presence and the Future of Community Radio in Poland, [w:] Radio evolution, Oliveira M. & Portela P. (red.), Communication and Society Research Centre (CECS) of the University of Minho, Braga, s. 533-543.
 10. Urszula Doliwa, 2012,  Od duetu do tercetu. O rozwoju trzeciegosektora radiowego w Europie, [w:] Systemy medialne w XXI wieku,  Jaskiernia A., Adamowski J., Aspra-Jr, Warszawa, s. 307-322.
 11. Urszula Doliwa, 2013, Polish Radio Stations Run by NGOs – Idea,Organization, Programme, [w:] Radio – Community, Challenges andAesthetics, Stachyra G. (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 63-77.
 12. Urszula Doliwa, 2014, Religious radio stations in Poland versuscommunity media model - similarities and differences, Media, Power and Empowerment, Cambridge University Press, Pavlickova, T., & Reifova, I.          (red.), Media, Power and Empowerment, Cambridge, s. 318-323 .
 13. Urszula Doliwa, 2014, Religious Radio Stations in Poland: aCommunity-oriented Catholic Ghetto? A Case Study of Radio    Niepokalanów, [w:] Radio: the Resilient Medium, Oliveira M., Stachyra G.,      Starkey G. (red.), Centre for Research in Media and Cultural Studies,Sunderland, s. 205-217.
 14. Urszula Doliwa, Aleksandra Miedzowska, Lidia Pyzak, AnitaBrzostowska, Aleksandra Jabłonowska, Maciej Wilamowski, Adrian    Frąckiewicz, Mateusz Dąbrowski, Monika Kowalska, Anna Hnatiuk, MartaPółtoraczyk, Aneta Bujanecka-Panko, Ewa Podbielska, Iwona Zbroja,    Aneta Puławska, Kinga Galanek, Nikola Tyszka, Aleksandra Kowalska,  2014, Rola telewizji w  życiu młodzieży na przykładzie programów TVPOlsztyn, [w:] Film, telewizja i sztuki wizualne w dobie nowych mediów,  Marczak M. (red.), Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2014, s. 203-217 UrszulaDoliwa, 2011, Koncepcja radia społecznego, [w:] Radio a społeczeństwo,Stachyra G., Pawlak-Hejno E. (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 83- 93.
 15. Urszula Doliwa, Klaudia Koniecko, 2014, Radio jako obiekt badań w    dobie nowych mediów, [w:] Analizy nowych mediów w perspektywiemetodologicznej, Babecki M., Więckiewicz M. (red.), Wydawnictwo UWM,     Olsztyn, s. 47-68.
 16. Urszula Doliwa, Magdalena Szydłowska, Mateusz Lewandowski, Katarzyna Piasecka, Agnieszka Podbielska, Anna Wielgoszewska, Marta  Wiśniewska, Aleksandra Fijałkowska, Ewa Jerzyło, 2015, Sformatowany     dżingiel czy formatowanie dżinglami. Analiza sygnałów dźwiękowych stacji    radiowych, [w:] Gatunki i formaty we współczesnych mediach, Godzic W.,         Kozieł A., Szylko-Kwas J. (red.), Poltext, Warszawa, s. 225-246.
 17. Urszula Doliwa, 2016, Cyfryzacja przekazu radiowego - szansa czy zagrożenie dla stacji lokalnych i społecznych, [w:] Radio w cyfrowym świecie. Teorie nowych mediów oraz konteksty międzynarodowe,          Łyszczarz M., Sokołowski M. (red.), Wydawnictwo UWM, Olsztyn, s. 24-    37.

Inne publikacje:

 1. Urszula Doliwa, 2006, U progu wielkiej zmiany? Media w kulturze XXI wieku (recenzja), „Studia Medioznawcze”, 4,  s. 174-179.
 2. Urszula Doliwa, 2010, Sprawozdanie z II Międzynarodowej Konferencji Mediów Obywatelskich, Stare Jabłonki 26-27 maja 2010, „Studia Medioznawcze”, 4, s. 170-173.
 3. Urszula Doliwa, 2012, Renesans radia (rec.), „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna” , 8, s. 199-202.
 4. Urszula Doliwa, 2013, Sprawozdanie z konferencji Public Policies and Media Pluralism. The Future of Community Radio in Central and Eastern Europe, Budapeszt, 13-14 listopada 2012 roku, „Studia Medioznawcze”, 1, s. 199-201.
 5. Urszula Doliwa, Miłosz Babecki, 2012, Wprowadzenie, 8, s. 5-6.
 6. Mariola Marczak, Urszula Doliwa, 2013, Wprowadzenie, 9, s. 5-6.
 7. Urszula Doliwa, Miłosz Babecki, 2014, Wprowadzenie, 10/1, s. 5-7.
 8. Urszula Doliwa, 2014, Wprowadzenie, 10/4, s. 5-6.
 9. Urszula Doliwa, 2015, Wprowadzenie, 11/3, s. 5-6.


Konferencje naukowe:

 1. Urszula Doliwa, 2003, Rola radia studenckiego w kształceniu studentów dziennikarstwa , „Kierunki rozwoju kształcenia dziennikarzy w Polsce i na świecie”, Rzeszów 24-25 listopada 2003
 2. Urszula Doliwa, 2004, Radio studenckie w Polsce w okresie transformacji 1989-2003, „Edukacja medialna. Nowa generacja pytań i obszarów badawczych”, Olsztyn 21-22 października 2004.
 3. Urszula Doliwa, 2004, Radio studenckie w internecie, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Język@multimedia”, Szczawno Zdrój 7 – 9 maja 2004.
 4. Urszula Doliwa, 2005, Oferta programowa koncesjonowanych rozgłośni akademickich w Polsce, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „U progu wielkiej zmiany. Media w kulturze XXI wieku”, Olsztyn 27-28 października 2005.
 5. Urszula Doliwa, 2006, Student radio in Poland and in Germany – comparison, Międzynarodowa Konferencja Naukowa “The medium with promising future. Radio in Central and Eastern European countries”, Lublin 9-10 czerwca 2006.
 6. Urszula Doliwa, 2008, Internet radio as an example of community broadcasting in Poland, „Civilmedia”, Salzburg, 4-6 grudnia 2008.
 7. Urszula Doliwa, 2008, On the track of community radio in Poland, „Media, Democratization and Civil Society”, Budapeszt, 16-27 czerwca 2008.
 8. Urszula Doliwa, 2008, Polish student radio in the period of changes, „Media and European Diversity”, Oradea, 16-17 października 2008.
 9. Urszula Doliwa, 2008, Radio internetowe – realna alternatywa dla rozgłośni koncesjonowanych, „Język@multimedia”, Wrocław, 28-29 maja 2008.
 10. Urszula Doliwa, 2009, Community media policy in Poland, „Community Media and European Policy”, Halle, 13-14 marca 2009.
 11. Urszula Doliwa, 2010, Koncepcja radia społecznego, „Radio a społeczeństwo”, Lublin, 12-13 kwietnia 2010.
 12. Urszula Doliwa, 2010, The struggle for community media in Poland, „The 3rd European Communication Conference”, Hamburg, 12-15 października 2010.
 13. Urszula Doliwa, 2011, Dziennikarstwo obywatelskie czyli jakie?, „Nowe Media – dziennikarstwo obywatelskie i social media”, Toruń, 7 kwietnia 2011.
 14. Urszula Doliwa, 2011, Od duetu do tercetu. O rozwoju trzeciego sektora radiowego w Europie, „Systemy medialne na świecie - refleksja teoretyczna i doświadczenia praktyczne", Warszawa, 25 marca 2011.
 15. Urszula Doliwa, 2011, Prison radio as a medium creating prisoners identity, „Radio evolution”, Braga, 14-16 września 2011.
 16. Urszula Doliwa, 2011, Radio stations run by NGOs as a stub of community broadcasting in Poland, „CMFE 2011.1st Conference”, Nikozja, 17-19 listopada 2011.
 17. Urszula Doliwa, Stanisław Jędrzejewski, 2012, Local radio - an endangered species. The Polish case?, „European Communication Research and Education Association Conference” (ECREA), Stambuł, 24-27 października 2012.
 18. Urszula Doliwa, 2012, Polish radio stations run by NGOs – idea, organization, programme, „Radio and Society 2”, Lublin, 4-5 czerwca 2012.
 19. Urszula Doliwa, 2012, Religious radio stations as community broadcasters, The Central and East European Communication and Media Conference, Praga, 26-29 kwietnia 2012.
 20. Urszula Doliwa, Szymon Żyliński, 2013, Central and Eastern Europe - on the way to Community Media Development, „International Conference of new media and participation”, Bahçeşehir University, Stambuł, 22-23 listopada 2013.
 21. Urszula Doliwa, 2013, Community Media in the Central and Eastern Europe – an overview, „Brno ´13 Media Diversity for Democracy”, Brno, 3-6 października 2013.
 22. Urszula Doliwa, 2013, Media lokalne – szanse i zagrożenia dla rozwoju, „Rola oddziałów terenowych Telewizji Polskiej S.A. w rozwoju społeczeństwa informacyjnego”, Olsztyn, 13 czerwca 2013. 
 23. Urszula Doliwa, 2013, Radio studenckie w Polsce a model radia społecznego. Podobieństwa i różnice, Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej „Mediatyzacja życia, kultury, polityki”, Kraków, 26 – 28 września 2013.
 24. Urszula Doliwa, 2013, Time for community media in the Central and Eastern Europe, „Radio Research 2013”, Londyn, 11-13 września 2013.
 25. Urszula Doliwa, Gabriela Velics, 2014, Religious stations as community broadcasters, „Die Zukunftswerkstatt Community Media 2014”,  Poczdam, 6-8 listopada 2014.
 26. Urszula Doliwa, 2014, Community media in the Central and Eastern Europe, „Annual CEECOM conference”, Wrocław, 12-16 czerwca 2014.
 27. Urszula Doliwa, Aleksandra Miedzowska i Koło Naukowe Lens, 2014, Być albo nie być telewizji - jak dotrzeć z przekazem do młodego odbiorcy?, „Stare media w dobie nowych mediów”, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, 2-3 czerwca 2014.
 28. Urszula Doliwa, Magdalena Szydłowska, 2015, Sformatowany dżingiel czy formatowanie dżinglami. Analiza sygnałów dźwiękowych stacji radiowych, „Gatunki i formaty we współczesnych mediach”, Warszawa, 26-27 marca 2015.
 29. Urszula Doliwa, 2015, The Role of Television in Local Communities - The Case of a Local Public Broadcaster  - TVP Olsztyn, „Public Media Service and Public Interest”, Bijelo Polje (Czarnogóra), 19-21 czerwca 2015.
 30. Urszula Doliwa, 2015, Nadawcy lokalni i sublokalni w obliczu cyfryzacji, „Radio w cyfrowym świecie”, Olsztyn, 2-3 października 2015.
 31. Urszula Doliwa, Gabriella Velics, 2015, Voice of the Church: A Debate about Religious Radio Stations as Community Broadcasters, „Radio Research Conference”, Madryt, 28-30 października 2015.
 32. Urszula Doliwa, 2016, Radiowe archiwa online – szanse i wyzwania związane z dokumentowaniem działalności radiowej w Internecie, „Historie radia”, Toruń, 15 kwietnia 2016.
 33. Urszula Doliwa, Ulotność przekazu radiowego. Wyzwania związane z badaniem i archiwizacją programów nadawanych przez małe, niekomercyjne stacje radiowe, „Medium radiowe w oczach współczesnych badaczy”, Łódź, 17 maja 2016.
 34. Urszula Doliwa, Magdalena Szydłowska, Dżingiel identyfikujący stację jako istotny element przekazu radiowego, Kongres PTKS, Poznań, 15-17 września 2016.
 35. Urszula Doliwa,  Radość tworzenia – radio studenckie w dobie stacji sformatowanych, Radioucze(L)ni, Gdańsk, 11-12 października 2016.
 36. Urszula Doliwa, Radiowe dziennikarstwo obywatelskie – historia i znaczenie, Tematyczne odmiany dziennikarstwa, Łódź, 7 marca 2017.
 37. Urszula Doliwa, Rola radia społecznego w zwiększaniu poziomu pluralizmu w eterze, Pluralizm mediów, pluralizm w mediach, Warszawa, 24 marca 2017.

Współorganizacja/prowadzenie paneli na konferencjach:

 1. Radio and Society 2, 2012, Lublin, (członek Komitetu Naukowego konferencji oraz przewodniczący otwierającej sesji plenarnej).
 2. Rola oddziałów terenowych Telewizji Polskiej S.A. w rozwoju społeczeństwa informacyjnego, 2013, Olsztyn, (współorganizator konferencji).
 3. 5th European Communication Conference Communication for Empowerment: Citizens, Markets, Innovations, 2014,  Lizbona (członek Komitetu Naukowego sekcji Radio Research na tej konferencji).
 4. Stare media w dobie nowych mediów  - o strategiach dostosowawczych mediów tradycyjnych do nowej rzeczywistości medialnej/Old Media in the New Media Era – about the Adjustment Strategies to the New Media Reality, 2014, Olsztyn (przewodniczący Komitetu Organizacyjnego).
 5. Radio w cyfrowym świecie, 2015, Olsztyn, (członek Komitetu Programowego Konferencji; prowadzenie panelu Rozgłośnie radiowe w polskim systemie medialnym).
 6. Radio Research, 2017, Lublin, (członek komitetu naukowego0
 7. Tematyczne odmiany dziennikarstwa, Łódź, 7 marca 2017 (przewodniczenie części II konferencji)
 8. Nowe Media – dziennikarstwo obywatelskie i social media, 2011, Toruń, (przewodniczenie obradom sekcji Social media na tej konferencji).
 9. Radio Research 2013, 2013, Londyn (przewodniczenie obradom sekcji Drama and humour on the air).
 10. Brno ´13. Media Diversity for Democracy,  2013, Brno, (przewodniczenie obradom sekcji Legislation, Regulation and Community Media).


 


Instytut
Dziennikarstwa
i Komunikacji
Społecznej
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 47
tel. 89 524 63 55 idziks.human@uwm.edu.pl