• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

dr hab. Marzena Świgoń, prof. UWM

Dr hab. Marzena Świgoń, prof. UWM

Katedra Badań Mediów

pok. 318, tel. (089) 524 63 67

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.Doktorat (2005) i habilitacja (2013) – nauki humanistyczne, bibliologia i informatologia, zarządzanie informacją i wiedzą, Uniwersytet Wrocławski


ZAINTERESOWANIA NAUKOWO -BADAWCZE

 • Komunikacja naukowa;
 • Dzielenie się wiedzą;
 • Zarządzanie informacją i wiedzą;
 • Media społecznościowe;
 • Studia nad przyszłością;
 • Potencjał zawodowy;
 • Zachowania informacyjne;
 • Bariery informacyjne.


PUBLIKACJE W BAZACH WEB OF SCIENCE I SCOPUS

 • Nicholas, David; Watkinson, Anthony; Boukacem-Zeghmouri, Cherifa; Rodríguez Bravo, Blanca; Xu, Jie; Abrizah, Abdullah; Świgoń, Marzena; Clark, David; Herman, Eti (2019). So, are early career researchers the harbingers of change? Learned Publishing vol. 32 no. 3, pp. 237-247; ISSN 0953-1513 IF 2018: 2,2; CS 2018: 1,89.
 • Nicholas, David; Boukacem-Zeghmouri, Cherifa; Xu, Jie; Herman, Eti; Clark, David; Abrizah, Abdullah; Rodríguez Bravo, Blanca; Świgoń, Marzena; (2019). Sci-Hub: the new and ultimate disruptor? View from the front. Learned Publishing vol. 32 no.2, pp. 147-153; ISSN 0953-1513 IF 2018: 2,2; CS 2018 1,89.
 • Nicholas, David; Watkinson, Anthony; Abrizah, A; Boukacem-Zeghmouri, Cherifa; Xu, Jie; Rodríguez Bravo, Blanca; Świgon, Marzena; Herman, Eti (2018). What publishers can take-away from the latest early career researcher research. Learned Publishing vol.30 no.4, pp. 269-273; ISSN 0953-1513 IF 2018: 2,2; CS 2018: 1,89.
 • Nicholas, David; Herman, Eti; Xu, Jie; Boukacem-Zeghmouri, Cherifa; Abrizah, Abdullah; Watkinson, Anthony; Świgoń, Marzena and Rodriguez-Bravo, Blanca (2018). Early Career Researchers’ Quest for Reputation in the Digital Age. Journal of Scholarly Publishing, vol.49 no.4, pp. 375-396; ISSN: 1198-9742 IF 2018: 1,270, CS 2018: 1,08.
 • Nicholas David, Boukacem-Zeghmouri Chérifa, Rodríguez-Bravo Blanca, Xu Jie, Watkinson Anthony, Abrizah Abdullah, Herman Eti, and Świgoń Marzena (2017). Where and how early career researchers find scholarly information. Learned Publishing vol. 30, no. 1, pp. 19-29; ISSN 0953-1513 IF 2017: 1,632; SNIP 1,076.
 • Nicholas, David; Watkinson, Anthony; Boukacem-Zeghmouri, Cherifa; Rodríguez Bravo, Blanca; Xu, Jie; Abrizah, A; Świgoń, Marzena; Herman, Eti, (2017). Early Career Researchers: scholarly behaviour and the prospect of changes. Learned Publishing vol. 30, no. 2, pp. 157-166; ISSN 0953-1513 IF 2017: 1,632; SNIP 1,076.
 • Nicholas, David; Rodríguez Bravo, Blanca; Watkinson, Anthony; Boukacem-Zeghmouri, Cherifa; Herman, Eti; Xu, Jie; Abrizah, A; Świgoń, Marzena (2017). Early career researchers and their publishing and authorship practices. Learned Publishing vol. 30, no. 3, pp. 205-217. ISSN 0953-1513 IF 2017: 1,632; SNIP 1,076.
 • Rodríguez Bravo, Blanca; Nicholas, David; Herman, Eti; Boukacem-Zeghmouri, Cherifa; Watkinson, Anthony; Abrizah, A; Xu, Jie; Świgoń, Marzena (2017). Peer review: the experience and views of early career researchers. Learned Publishing vol.30 no.4, pp. 269-277; ISSN 0953-1513 IF 2017: 1,632; SNIP 1,076.
 • Świgoń Marzena (2017). Knowledge sharing practices in informal scholarly communication amongst academics in Poland. Malaysian Journal of Library & Information Science, vol. 22, no. 2, pp. 101-115. ISSN: 1394-6234; 5yearsIF: 0,727; SNIP: 0,576.
 • Świgoń Marzena (2014). Personal knowledge and information management (PKIM) behavior – in the light of the comparative studies among Polish and German students. Information Research. Special Supplement: Proceedings of ISIC, the Information Behaviour Conference, Leeds, 2-5 September 2014: Part 1, (paper isic17). Retrieved from http://InformationR.net/ir/19-4/isic/isic17.html; ISSN: 1368-1613, IF 2013: 0,660, 5YearsIF: 0,925; SNIP 0,815.
 • Świgoń Marzena & Weber Karsten (2014): Managing Knowledge and Information by Students. Journal of Information and Knowledge Management, vol. 13, no. 4. ISSN: 0219-6492; SNIP: 0,56.
 • Świgoń Marzena (2013). Personal Knowledge and Information Management – conception and exemplification. Journal of Information Science, vol. 39, no. 6 pp. 832-845; ISSN: 0165-5515; IF 2013: 1,087; 5YearsIF: 1,387; SNIP 1,478.
 • Świgoń Marzena (2013). Knowledge and Information Management by Individuals. Qualitative and Quantitative Methods in Libraries (QQML) an International Journal of Library and Information Science, vol. 2 (June issue), pp.  133-142.
 • Świgoń Marzena (2013). Knowledge and Information Management behaviour in the light of empirical studies among students. Qualitative and Quantitative Methods in Libraries (QQML) an International Journal of Library and Information Science, vol.3 (September issue), pp.  251-261.
 • Świgoń Marzena (2011). Library anxiety among Polish students: development and validation of the Polish Library Anxiety Scale. Library & Information Science Research, vol. 33, no. 2, pp. 144-150; ISSN: 0740-8188; IF 2011: 1,625; 5YearIF: 1,755; SNIP 1,669.
 • Świgoń Marzena (2011). Information limits – definition, types and typologies. Aslib Proceedings: new information perspectives (obecnie: Aslib: Journal of Information Management), vol. 63, no. 4, pp. 364-379; ISSN: 0001-253X, IF 2011: 0,635; 5YearIF: 0,699; SNIP 0,844.
 • Świgoń Marzena (2011). Information barriers in libraries – types, typologies and Polish empirical studies. Library Management, vol. 32, no. 6/7, pp. 475-484; ISSN: 0143-5124; SNIP: 0,943.
 • Świgoń Marzena (2011). Personal Knowledge Management (PKM) and Personal Employability Management (PEM) – concepts based on competences. [In:] Proceedings of the 3rd European Conference on Intellectual Capital. University of Nicosia, Cyprus, 18-19 April 2011. Eds. Geoff Turner and Clemente Minonne. Academic Publishing International Limited, UK, pp. 432-438.


MONOGRAFIE AUTORSKIE

 • Świgoń Marzena (2015). Dzielenie się wiedzą i informacją. Specyfika nieformalnej komunikacji w polskim środowisku akademickim. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. S. 226; ISBN 978-83-7299-944-3 [Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego (2016 r.); nominacja do nagrody w II edycji Konkursu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej na najlepszą monografię naukową o komunikowaniu i mediach (2016 r.) – konkurs nierozstrzygnięty]
 • Świgoń Marzena (2012). Zarządzanie wiedzą i informacją. Podstawy teoretyczne. Badania w wymiarze indywidualnym. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. S. 368; ISBN 978-83-7299-772-2
 • Świgoń Marzena (2006). Bariery informacyjne – podstawy teoretyczne i próba badań w środowisku naukowym. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; S. 220; ISBN 83-89316-64-1


WYKAZ PUBLIKACJI

https://publons.com/researcher/1618285/marzena-swigon/

ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3600-8349

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Marzena_wigon


GRANTY I STAŻE ZAGRANICZNE

 • staż naukowy, University of British Columbia, School of Library, Archival and Information Studies, Vancouver (Kanada), data realizacji: 26.02.2018-13.03.2018.
 • staż naukowy, Catholic University of America, Department of Library and Information Science, Washington D.C. (Stany Zjednoczone), data realizacji: 27.03.2017-10.04.2017
 • wykonawca w projekcie: Early career researchers - the harbingers of change. CIBER Research Ltd., The Publishing Research Consortium, kierownik projektu: David Nicholas, data realizacji 1.01.2016-30.12.2018; strona www projektu: http://ciber-research.eu/harbingers.html
 • kierownik projektu: Zarządzanie i dzielenie się wiedzą i informacją – próba badań w środowisku akademickim, numer projektu Narodowego Centrum Nauki 2011/03/B/HS2/04436, data realizacji: 24.08.2012-23.08.2015; strona www projektu: https://zarzadzaniewiedzainformacja.wordpress.com/
 • wykonawca w projekcie: Przygotowanie, utworzenie i promocja interdyscyplinarnego kierunku Analiza i kreowanie trendów, numer grantu: FSS/2014/HEI/W/0072, data realizacji:1.01.2015-31.12.2015; strona www projektu: http://uwm.edu.pl/trendy/strona-glowna_1.html
 • staż dydaktyczny w ramach projektu ProEdu, Hamburg University of Applied Science, Department of Information (Niemcy), data realizacji: 30.03.2014-19.04.2014.
 • staż naukowy, kierownik projektu: Knowledge and Information Management by Individuals, numer projektu DAAD A/12/00318, Brandenburgische Technische Universitat Cottbus (Niemcy), data realizacji 5.01.2013-4.02.2013.


WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI I TOWARZYSTWAMI NAUKOWYMI 

 • Członkini Komitetu Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk (kadencja 2019-2022)
 • Senior Academic Associate - CIBER Research Ltd. (od stycznia 2018 r. - )
 • Ekspertka Komisji Europejskiej w programie Horyzont 2020, Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, programu NAWA oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
 • Członkini: Rady Konsultacyjnej czasopisma Zagadnienia Informacji Naukowej. Studia informacyjne; Zespołu Recenzentów czasopisma PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej; Rady Naukowej czasopisma Informatio et Scientia. Information Science Research; Komitetu Naukowego Redakcji czasopisma Zarządzanie Biblioteką; Kolegium Recenzentów czasopisma Archiwa-Kancelarie-Zbiory; Zespołu Recenzentów czasopisma Toruńskie Studia Bibliologiczne; Komisji Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego (kadencja 2013-2017; 2018-2021).
 • Członkini komitetów programowych corocznych międzynarodowych konferencji: ICICKM – International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management and Organizational Learning, ECIC – European Conference on Intellectual Capital (Academic Conferences Limited).
 • Założycielka (w 2010 r.) i lokalna koordynatorka olsztyńskiego oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Organizacji Wiedzy – International Society for Knowledge Organization (ISKO) – działającego w ponad 40 krajach; członkini: Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie i komisji rewizyjnej (kadencja 2013-2017; 2018-2021) oraz Polskiego Towarzystwa Informacji Naukowej.


NAGRODY


 • Nagroda Rektora za wysoko punktowane publikacje (2018 r., 2019 r.)
 • Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego za monografię Dzielenie się wiedzą i informacją. Specyfika nieformalnej komunikacji w polskim środowisku akademickim. Wydaw. UWM w Olsztynie 2015 (2016 r.)
 • Nagroda indywidualna Rektora UWM w Olsztynie za działalność organizacyjną (2016 r.)
 • Nagroda indywidualna Rektora UWM w Olsztynie II stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej (2014 r.)
 • Nagroda zespołowa Rektora UWM w Olsztynie II stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej (2006 r.)

 


Instytut
Dziennikarstwa
i Komunikacji
Społecznej
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 47
tel. 89 524 63 55 idziks.human@uwm.edu.pl