• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Ogłoszenia

Obowiązkowe szkolenia dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej

Terminy obowiązkowych szkoleń dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej podane są w załączniku.

Aktualizacja będzie następowała po ustaleniu terminów kolejnych szkoleń.

Proszę o systematyczne sprawdzanie ogłoszeń.

Szkolenia dla studentów IDiKS sem. zim. 2020-2021.docx

UWAGA STUDENCI I ROKU DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA

Spotkania z opiekunami roku odbędą się na platformie Teams.

I rok studiów pierwszego stopnia zapraszamy na spotkanie w dniu 19 października, o godzinie 13. Spotkanie organizacyjne z I rokiem studiów drugiego stopnia odbędzie się 19 października, o godzinie 11. Inne zajęcia w tym dniu dla studentów I roku pierwszego i drugiego stopnia są odwołane. Kody do spotkań zostaną wysłane dziś drogą mailową.

Pozostałe zajęcia będą realizowane od 20 października w trybie zdalnym. Prosimy o regularne sprawdzanie wiadomości mailowych i planów zajęć na stronie Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. 

UWAGA STUDENCI II i III ROKU STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA i II ROKU STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną, zajęcia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna dla II i III roku studiów pierwszego stopnia i II roku studiów drugiego stopnia, zaplanowane w budynku Wydziału Humanistycznego, będą realizowane od dnia 12 października 2020 roku w trybie zdalnym.

dr hab. Mariola Marczak, prof. UWM

W roku akademicki 2020-2021, w semestrze zimowym dr hab. Mariola Marczak, prof. UWM będzie prowadziła zajęcia  zdalne z wykorzystaniem platformy MS TEAMS.

Indywidualna Organizacja Studiów

Uwaga studenci

Informacja dla studentów ubiegających się o przyznanie Indywidualnej Organizacji Studiów znajduje się w załączniku

IOS_zasady.doc

Studenci I ROK pierwszego stopnia

Uwaga studenci I roku studia pierwszego stopnia

Dnia 29 października o godzinie 8:00 odbędzie się obowiązkowe szkolenie z praw i obowiązków studentów. Szkolenie odbędzie się zdalnie.

UWAGA STUDENCI I roku drugiego stopnia

Uwaga studenci I roku studiów drugiego stopnia

Dnia 19.10.2020, godz. 11:00, sala 107A, odbędzie się spotkanie z opiekunką roku dr Magdaleną Golińską-Konecko.

dr hab. Joanna Szydłowska, prof. UWM

Uwaga studenci I rok studia pierwszego stopnia

Zajęcia prowadzone przez dr hab. Joannę Szydłowską, prof. UWM, z przedmiotu "Gatunki dziennikarskie" zostają odwołane w dniach 9.12.2020 i 16.12.2020, Zajęcia będą odpracowane w następujących terminach (ZDALNIE):

Wykład "Gatunki dziennikarskie" - 26.10.2020, godz. 15:00

Wykład "Gatunki dziennikarskie" - 27.10.2020, godz. 15:00

ćwiczenia "Gatunki dziennikarskie" G.1 - 29.10.2020, godz. 13:15

ćwiczenia "Gatunki dziennikarskie" G. 2 - 29.10.2020, godz. 16:45

ćwiczenia "Gatunki dziennikarskie" G.1 - 05.11.2020, godz. 13:15

ćwiczenia "Gatunki dziennikarskie" G. 2 - 05.11.2020, godz. 16:45

Uwaga studenci!

Zajęcia dydaktyczne dla studentów pierwszych roczników rozpoczną się 19 października 2020 r.

W semestrze zimowym w roku akademickiego 2020/2021 zajęcia w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej będą odbywały się w systemie hybrydowym.

W załącznikach zamieszczone zostały harmonogramy z terminami zajęć poszczególnych roczników, które będą odbywały się stacjonarnie w siedzibie Wydziału Humanistycznego, ul. Kurta Obitza 1. Zajęcia nie uwzględnione w załączonych wykazach będą odbywały się zdalnie.

Studenci, którzy mają zaplanowane zajęcia w siedzibie Uczelni, mogą skorzystać z zakwaterowania w Domu Studenckim w terminie zajęć.

Rezerwacja pobytu odbywać się będzie bezpośrednio na stronie internetowej Fundacji Żak – www.zak.olsztyn.pl w Systemie Kwaterowania Krótkoterminowego (nie będzie potrzeby wcześniejszego informowania dziekanatu o zamiarze zakwaterowania w Domu Studenckim).

System Kwaterowania Krótkoterminowego będzie udostępniony od 24 września 2020 r.

Szczegółowe plany zajęć zostaną opublikowane na stronie internetowej, w zakładce dla studenta po 21 września 2020 r.

Rok I pierwszego stopnia Zajęcia w siedzibie uczelni w semestrze zimowym 2020-2

Rok II pierwszego stopnia Zajęcia w siedzibie uczelni w semestrze zimowym 2020-

Rok III pierwszego stopnia Zajęcia w siedzibie uczelni w semestrze zimowym 2020

Rok I drugiego stopnia Zajęcia w siedzibie uczelni w semestrze zimowym 2020-202

Rok II drugiego stopnia Zajęcia w siedzibie uczelni w semestrze zimowym 2020-20

Zapisy na Języki obce, wychowanie fizyczne i przedmioty ogólnouczelniane

Uwaga studenci!

Rok akademicki 2020/2021, semestr zimowy:

Zasady zapisów na języki obce, wychowanie fizyczne i przedmioty ogólnouczelniane umieszczone są w załączniku


Lektoraty.pdf

 


Instytut
Dziennikarstwa
i Komunikacji
Społecznej
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 47
tel. 89 524 63 55 idziks.human@uwm.edu.pl