• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Ogłoszenia

Studenci I rok drugiego stopnia grupa 1

Zajęcia prowadzone przez dr Magdalenę Golińską-Konecko z przedmiotu Warsztat reportera telewizyjnego zostały przeniesione z godziny 8:00 na godzinę 9:45.

Ważna informacja!!!

Szanowni Państwo

bardzo proszę o zapoznanie się z Zarządzeniem Nr 37/2020 z dnia 26 marca 2020 r. Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Zarządzenie w załączniku

Zarządzenie Nr 37.pdf

Uwaga studenci

Konsultacje i dyżury pracowników w budynku Wydziału Humanistycznego zostały odwołane do 10 kwietnia 2020 r.

Od poniedziałku 30 marca 2020 r. zajęcia będą odbywały się on-line na platformie Teams.

Uwaga studenci!!!

Uwaga Studenci !!!

Szanowni Państwo, od 30.03.2020 r. zajęcia dydaktyczne na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna realizowane będą w formie e-learningu. Do realizacji takiego nauczania została wybrana aplikacja Microsoft Teams. Każdy student powinien, poprzez system USOS, zalogować się do Office 365. Następnie wybrać aplikację Teams, w której należy założyć swoje konto. Drogą mailową poszczególne grupy zajęciowe dostaną kody dostępu, dzięki którym będziecie mogli dołączyć do stworzonych już przez wykładowców zespołów, będących odpowiednikiem konkretnego przedmiotu i grupy.

Zajęcia w formie e-learningu będą odbywać się zgodnie z planem zajęć. Bardzo proszę starostów poszczególnych roczników i grup o stały kontakt mailowy z wykładowcami. Śledźcie też ogłoszenia na stronie IDiKS.

Wykaz wykładów ogólnowydziałowych

W załączniku wykaz wykładów ogólnowydziałowych i monograficznych na semestr letni roku akademickiego 2019/2020


Wykłady ogólnowydziałowe sem. letni 2019-20.pdf

Wykłady monograficzne sem. letni 2019-2020.pdf

Wykazy przedmiotów ogólnouczelnianych

Uwaga studenci

Wykazy przedmiotów ogólnouczelnianych na semestr letni 2019/2020 w załącznikach

Zasady realizacji przedmiotów ogólnouczelnianych oraz harmonogramy zajęć dostępne są także na stronie internetowej Uczelni, w zakładce:

studenci/zapisy na przedmioty do wyboru, pod adresem:

 

http://www.uwm.edu.pl/studenci/zapisy-na-przedmioty-do-wyboru 

1. Harmonogram realizacji przedmiotów z zakresu nauk humanistycznych i nauk społ

2. Harmonogram realizacji przedmiotów z obszaru nauk humanistycznych i nauk społ

Harmonogram realizacji przedmiotów ogólnouczelnianych - semestr letni roku akade

 


Instytut
Dziennikarstwa
i Komunikacji
Społecznej
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 47
tel. 89 524 63 55 idziks.human@uwm.edu.pl