• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Ogłoszenia

Wykaz wykładów ogólnowydziałowych

W załączniku wykaz wykładów ogólnowydziałowych i monograficznych na semestr letni roku akademickiego 2019/2020


Wykłady ogólnowydziałowe sem. letni 2019-20.pdf

Wykłady monograficzne sem. letni 2019-2020.pdf

Wykazy przedmiotów ogólnouczelnianych

Uwaga studenci

Wykazy przedmiotów ogólnouczelnianych na semestr letni 2019/2020 w załącznikach

Zasady realizacji przedmiotów ogólnouczelnianych oraz harmonogramy zajęć dostępne są także na stronie internetowej Uczelni, w zakładce:

studenci/zapisy na przedmioty do wyboru, pod adresem:

 

http://www.uwm.edu.pl/studenci/zapisy-na-przedmioty-do-wyboru 

1. Harmonogram realizacji przedmiotów z zakresu nauk humanistycznych i nauk społ

2. Harmonogram realizacji przedmiotów z obszaru nauk humanistycznych i nauk społ

Harmonogram realizacji przedmiotów ogólnouczelnianych - semestr letni roku akade

Rekrutacja Erasmus

Szczegóły na temat programu Erasmus w załączniku

Plakat Erasmus+ 2020_2021.pdf

Ważne informacje dla studentów - zapisy na przedmioty w systemie USOS

W załączniku podane są informacje dotyczące zapisów na lektoraty, zajęcia z wychowania fizycznego, przedmioty ogólnouczelniane oraz przedmioty z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych, w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020

Zapisy na przedmioty sem zimowy 2019-2020.pdf

 


Instytut
Dziennikarstwa
i Komunikacji
Społecznej
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 47
tel. 89 524 63 55 idziks.human@uwm.edu.pl