• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Kierunkowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia

Decyzją Nr 28/2013/2014 Dziekana Wydziału Humanistycznego z dnia 22 stycznia 2014 roku został powołany Kierunkowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

  1. dr hab. Joanna Szydłowska, prof. UWM – przewodnicząca
  2. dr Miłosz Babecki
  3. dr Magdalena Szydłowska
  4. dr Jolanta Piwowar
  5. mgr Marta Wiśniewska -przedstawiciel doktorantów
  6. lic. Ewelina Kulbacka - przedstawiciel studentów


 


Instytut
Dziennikarstwa
i Komunikacji
Społecznej
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 47
tel. 89 524 63 55 idziks.human@uwm.edu.pl